A to i přesto, že město má možnost zvýšit každý rok nájemné o inflační přírůstek. Práva se vzdalo. Cílem je zachovat centrum města živé.

Bydlí tady dostatek obyvatel, jsou tu drobní živnostníci, kteří provozují obchody nebo nabízejí služby. „Pracujeme na postupné renovaci centra. Nechceme dopustit, aby se z malebného prostoru stalo nějaké místo duchů," vysvětlil důvody Ivan Adamec. „Drobní živnostníci jsou velmi důležitou skupinou v ekonomice a zároveň nedílnou součástí našich životů. A právě tito lidé jsou nejčastějšími zájemci o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města. Pokud dopustíme, aby živnosti vymizely, zmizí z centra i život," konstatoval Ivan Adamec.

„Město Trutnov naposledy nájemní sazby zvyšovalo v roce 2011. Tehdy došlo k navýšení o 1,5 procenta, tedy přesně o míru inflace za rok 2010. Od roku 1999 došlo k růstu sazeb celkem pouze třikrát. Největší skok v sazbách byl v roce 2001, kdy bylo nájemné v městských nebytových prostorách zvýšeno o 3,9 procenta. Opět přesně o míru inflace v roce 2000," upozornila na statistiku mluvčí trutnovské radnice Veronika Svobodová.

V současné době má město Trutnov uzavřeno necelých 300 smluv na pronájem nebytových prostor. Převážnou většinu tvoří právě drobní živnostníci.

Rozdílný přístup měst

Někteří do centra míří i z jiných měst v regionu. Příkladem může být například Marcela Abrahámová, která u Slovanského náměstí provozuje malý krámek s dárkovým zbožím a cukrovinkami. „O přesunutí svého podnikání z Vrchlabí do Trutnova jsem se rozhodla hlavně na základě dvou priorit. První byl rozdílný přístup obou měst v pohledu na drobné podnikání. Ve Vrchlabí se na rozdíl od Trutnova nájemné zvyšovalo a zvyšovalo. A pak jsem intuitivně cítila, že Trutnov se snaží o podporu kulturního života, lákání turistů a zvelebování centra," vysvětlila podnikatelka svůj přesun z brány Krkonoš do bývalého okresního města.

Radnice umožňuje i možnost snížení nájemného. „Pokud má například stávající nájemce problém hradit současnou výši, lze vyvolat novou soutěž, ve které nabídne nižší částku. Protože je ale soutěž otevřená, je tu riziko, že se najde někdo jiný, kdo bude mít o prostor zájem a chuť platit více," vysvětlila Veronika Svobodová. Záměry města o pronájmu nebytových prostor město pravidelně zveřejňuje na oficiálních stránkách.