Projekt za 200 milionů korun si můžete prohlédnout v pátek 6. září od 14 do 18 hodin. Sobota bude probíhat aktivně, a to jak v ukázkách jednotlivých kroužků, tak s možností vyzkoušet vybrané aktivity. Areál se otevře v 10 hodin a uzavře v 18 hodin.

Dosud Středisko volného času Trutnov působilo na ZŠ Frimla. Zrekonstruovaný objekt přinese nové prostředí volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Začne sloužit sportu a různým kroužkům a zájmovým aktivitám.

Zájemci si mohou prohlédnout například parádní lezeckou stěnu, lanový park, dobrodružné hřiště i veškerá zázemí rozmanitých kroužků. Uvidí také sportoviště, které se skládá z multifunkčního hřiště a beach volejbalového hřiště, včetně zázemí venkovní zóny - objekt se šatnami, klubovnou a sociálním zázemím.V hlavním objektu SVČ je největším sportovištěm tělocvična o rozměrech 25 metrů krát 12 metrů, s hledištěm. Určitě zaujme i vstupní část hlavního objektu, kterou tvoří prostorná čekárna s recepcí a kavárna, která bude k dispozici návštěvníkům areálu i jako čekárna pro rodiče.