Jedná se o vzácné botanické lokality – orchidejové louky, které Správa KRNAP každoročně na jaře zbavuje staré loňské trávy – stařiny. Světlo a prostor tak získají konkurenčně méně schopné rostlinné druhy (například prstnatec bezový), které jsou často řazeny mezi zákonem chráněné.

Jedním z míst, kde shrabovali "stařinu", byla lokalita na Šušmaňáku u Černého Dolu.

Většina lokalit, o něž se Správa KRNAP stará, je významná především výskytem vstavačovitých rostlin, dále se zde vyskytují například vzácné hořečky nebo šafrány. Takové rostliny jsou ale pod neustálým tlakem zdatnějších konkurentů, především trav a mechů.

Tento management vzácných botanických lokalit provádí Správa KRNAP (dříve) ve spolupráci se školami již řadu let. Výsledky jsou evidentní. Na takto udržovaných botanických lokalitách se zvyšuje počet zmíněných ohrožených rostlin.

Rekonstrukce Komenského ulice ve Vrchlabí přináší řadu změn v dopravě.
Ve Vrchlabí začala oprava Komenského ulice, řidiče čekají objížďky

Vojtěch Kohout