Jsou podle vás lepší státnice z cizího jazyka nebo certifikáty?

Certifikáty mají obecně větší uplatnění a jsou uznávány v zahraničí. Také drtivá většina tuzemských zaměstnavatelů dnes zná a často požaduje doložení jazykových znalostí právě některým z certifikátů (u angličtiny např. FCE). Jedná se o mezinárodní certifikát, uznávaný po celém světě. Nevýhodou je vyšší cena, než u státnic. Pokud jde o obtížnost, těžko se porovnává, protože obě zkoušky mají rozdílnou strukturu.

U státnic se vyžaduje znalost tzv. reálií (geografie, historie, kultura, politika a literatura). Některé z profesí vyžadují státnice, například u soudních tlumočníků a překladatelů se dnes vyžaduje tlumočnická nebo překladatelská státnice, které předchází státnice všeobecná. Ovšem u většiny běžných profesí a také pro případné studium v zahraničí, se mezinárodně uznávané certifikáty jeví v dnešním globalizovaném světě jako výhodnější řešení.(mj)

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.