Od konce první světové války včera uplynulo 95 let a množství pomníků připomíná, že čtyřletý konflikt se zapsal do historie téměř každé obce či města.

„V trutnovském okrese jich je hrubým odhadem pět set. Vedeme databázi pro ministerstvo obrany, snažíme se dokumentovat stav i původní podobu všech pomníků, které v krajině existovaly," říká Vlastimil Grof z trutnovského městského úřadu.

Symbolický den i čas

Jedním z nejznámějších tvůrců byl sochař Emil Schwantner. Sám do krvavých bojů coby dobrovolník zasáhl a neblahé zkušenosti jeho tvorbu výrazně ovlivnily. Jeden z pomníků, jehož je rodák z nedalekého Královce autorem, stojí v Černé Vodě u Žacléře a včera byl po rekonstrukci znovu odhalen. Symbolicky v 11 hodin, kdy podle dohody nastal na všech bojištích první světové války konečný klid zbraní.

„Rekonstrukce přišla na 100 tisíc korun a velkou část se podařilo získat díky veřejné sbírce. Zpočátku jsme byli velmi skeptičtí, ale nakonec to bylo milé překvapeni. Přispěly nejen firmy z Trutnova a Žacléře, ale i zdejší rodáci žijící v Německu a drobní dárci. Sešla se více jak polovina potřebné částky, zbytek hradilo město," informovala místostarostka a hlavní organizátorka, Eva Rennerová.

Slavnostnímu odhalení byl přítomen i Dieter Illner, který přispěl nejen na pomník, ale i i na úpravu nedalekých Lahmerova a Hamplova kříže. „Narodil jsem se v domě, který již nestojí, ale zůstal alespoň objekt bývalé školy, kde naše rodina žila do roku 1968, než se vystěhovala do Německa. Byli jsme tehdy jedni z posledních starousedlíků, kteří zde ještě zůstávali. A nehledě na přesídlení, stále to tu považuji za svůj domov. Proto jsem velmi uvítal aktivity města, směřující k opravám několika zdejších architektonických objektů. Přestože nejde vysloveně o jedinečné památky, zpřítomňují v krajině historii obce a připomínají život někdejších obyvatel," podotkl.

Opravy pokračují

„Potěšitelné je, že se při tom podařilo spojit síly lidí, kteří zde žijí nyní a těch, kteří tu sice mají rodiště, ale z nejrůznějších příčin odešli. Vznikl tak pomyslný most, díky němuž navazujeme na dřívější tradice," dodala Eva Rennerová. Navíc včerejším odhalením práce na opravách drobných památek nekončí. „Na jaře bude dokončená obnova boží muky Bílý kříž, kterou znají především ti, kteří se vydávají na Rýchory," připomněl starosta Žacléře Miroslav Vlasák. „Chtěli bychom také vydat brožuru, která bude tyto památky mapovat a může jak návštěvníky, tak místní občany upozornit na zajímavosti okolní krajiny," doplnila Eva Rennerová.

Černá Voda
Pomník stojící u dřívějšího Lahmerova hostince byl v Černé Vodě postaven ve 20. až 30. letech místními obyvateli. Na ústřední desce a bocích jsou zvěčněna jména lidí, kteří v I. světové válce padli. Rekonstrukci provedl kameník Petr Beneš z Trutnova.

Osada Černá Voda byla založena okolo roku 1556 při Černém potoce, na pozemcích odlesněných těžbou dříví pro potřebu sklárny. Osadníci byli povoláni ze sousedních obcí ale přišli i ze Slezska. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla roku 1869, kdy 506 lidí v 52 domech.