Brigády se zúčastnilo celkem 48 zaměstnanců, instruktorů, spolupracovníků a přátel agentury Outdoor Discovery, kteří tak odpracovali přibližně 400 brigádnických hodin. „Letos jsme pracovali na Maloskalsku i Hruboskalsku. Opravovali jsme turistické stezky v Podtroseckých údolích i na Klokočských skalách. Likvidovali jsme skládky u Malé i Hrubé Skály. Obci Malá Skála jsme pomohli s likvidací oplocenek ve strmých svazích Zbirohů a ruku k dílu jsme přiložili i v Prachovských skalách. Již tradičně jsme po sezóně vysbírali přes 100 kilometrů turistických tras v maloskalské části Českého ráje," vyplývá ze zápisků účastníků, kteří se přínosné brigády účastnili.

Například v centrální části Chráněné krajinné oblasti vysbírali brigádníci 41 kilometrů značených stezek v širším okolí Hruboskalska. Celkem tam bylo naplněno 35 sedmdesátilitrových pytlů odpadu, které skončily v kontejnerech na Malé Skále.

Nepořádku bylo v těchto místech nasbíráno o dvacet pytlů víc než loni. Například ke skládkám, které dále objevili na komunikaci mezi Mukařovem a Želečí, se brigádníci vyjádřili následovně: „Mukařovští si letos odvážejí palmu největšího bordeláře brigády. Okolí úzké asfaltky sevřené malebným údolím bylo doslova poseto komunálním odpadem. Zdá se nám, že zneužití přírody pro skládkování je tady i na české poměry abnormální a zasluhuje pozornost místní samosprávy. Na nepořádek nás upozornil maloskalský starosta. Ze svahů na pouhém kilometru asfaltky jsme vytahali dva plné návěsy domovního odpadu, rozbité střešní krytiny, starých pneumatik, hrnců, koberců, matrací a autoodpadu. Nejvíc odpadu je již tradičně v místech, kde se od místní komunikace odpojuje úzká rokle Želečského potoka. Tato místa čistíme každoročně," dodali dobrovolníci.