Jde o akutní onemocnění, které je způsobeno uzávěrem některé z mozkových tepen a následnou nedokrevností mozku nebo krvácením do mozku. Nejčastějším rizikových faktorem pro oba typy CMP je hypertenze a ateroskleróza.

Letošní celostátní kampaň nazvaná 30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod, jež se koná od 28. dubna do 29. května, poukazuje na zvyšující se výskyt CMP a slouží především laické veřejnosti jako zdroj cenných informací o možnostech prevence a léčby.

Až do 25. května jsou ve 35 nemocnicích v České republice připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem osvěty o CMP.

Ve východočeském regionu se v některých nemocnicích dny otevřených dveří již konaly. Jinde se teprve uskuteční. Například v Broumově 26. května, v Litomyšli 19. a 26. května, v Náchodě 19. května a v Pardubicích 7., 15. a 26. května.

Během konání třiceti dnů bude přístupna e-mailová poradna na adrese: info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť. Podrobnosti o kampani jsou uveřejněny na: www.mozkovaprihoda.cz, webových stránkách věnovaným CMP, zaměřených na laickou veřejnost.

Klinický projev CMP je od téměř bezpříznakového stavu až po závažný stav končící smrtí. Závažnější příhoda se obvykle projevuje ztrátou vědomí (nemusí k němu však dojít, záleží na příčině příhody) a závažnou poruchou hybnosti – nejčastěji jednostranným ochrnutím. Pacient dále může mít poruchy citlivosti, může zvracet, mít bolesti hlavy a další příznaky. Neurologické projevy i jejich průběh jsou u jednotlivých pacientů velmi rozmanité, společné je však to, že projevy jsou vždy náhlé a jedná o závažný stav. Mezi ischemické CMP se řadí krátkodobý výpadek funkce určité části mozku v trvání několika minut až hodin, který se opět spontánně zcela upraví.