Pro sociálně potřebné obyvatele z Trutnova a okolí se začal koncem týdne plnit specifický sklad potravin v podkrkonošské metropoli.

Za počinem stojí Oblastní charita Trutnov ve spolupráci s městem a dalšími institucemi. Pokud by si však někdo myslel, že když nemá peníze na jídlo, postaví se někde do fronty a naporoučí si, co mu doma chybí, samozřejmě by se mýlil. Potravinová pomoc lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi, je směrovaná cíleně, konkrétně, prostřednictvím pracovnic odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví městského úřadu. Těm, kteří ji akutálně opravdu nezbytně potřebují. „Díky spolupráci města, provozovatelů prostor skladu a zástupců trutnovského hypermarketu Albert, který potraviny věnuje, můžeme pomoct lidem, kteří v nouzi opravdu jsou. Například některým maminkám samoživitelkám s dětmi," říká Martina Vágner Dostálová z oblastní charity. Ve skladu jsou díky vstřícnosti zmíněného obchodního řetězce například mouka, těstoviny, cukr, dochucovadla, piškoty a mnoho dalšího, zkrátka trvanlivé potraviny. „Jako první pomoc lidem v nouzi to vítám, ale nesmí se z toho stát pravidlo, kterého budou lidé zneužívat," podotkl starosta Trutnova Ivan Adamec. Přidělování potravin potřebným je zcela v kompetenci úřednic města. Ty budou posuzovat, komu lze v případu nouze krátkodobě vyhovět.

„První pomoc má v tomto směru také výchovný charakter," upozorňuje Martina Vágner Dostálová. „Ve spolupráci se sociální mi pracovnicemi městského úřadu budeme sledovat, zda naše pomoc měla smysl. A to i v tom, jak se konkrétní rodina postavila ke svému problému. Pokud se nepodaří změnit její nelehkou situaci, bude třeba hledat řešení, jak stav v ní sanovat," říká Martina Vágner Dostálová z Oblastní charity Trutnov.