Zakázka za 3,6 mil. korun byla svěřena firmě Nadoz. Chodník bude navazovat na současný od Nové Paky, vybudovaný po levé straně vozovky. Stavba je zcela závislá na tom, zda město získá dotaci.

„Osady jsou integrální částí města Nové Paky, a proto bychom jim měli zajistit bezpečné připojení k městu. Chtěli bychom docílit, aby každá osada měla i svoji klubovnu, místo, kde se mohou lidé scházet. Je to běh na dlouhou trasu s jasným cílem. Nutno podotknout, že s osadami je velice dobrá spolupráce,“ říká starosta města Josef Cogan.

Městu se již podařilo vybudovat chodník podél I/16 od bývalého ZPA k benzinové čerpací stanici, v další etapě na Studénku a nyní zbývá pokračovat směrem na Kumburský Újezd.