Pro obecní rozpočty je každá koruna dobrá. Jedna z možností, jak si přilepšit, resp. získat podporu pro akce, na něž by se mnohdy nedostalo, bude prostřednictvím místních akčních skupin.

Dlouhý proces

Možnost existovala i v minulých letech, pro následující roky ale bude k dispozici částka ještě zajímavější. „Odhad hovoří o tom, že do území 24 obcí, kde působí MAS Království – Jestřebí hory, by mohlo přijít v období 2015 až 2020 přes 90 miliónů. Na výstavby, rekonstrukce, vzdělávání, posilování vzájemné spolupráce nejen v regionu, ale i se zahraničím," říká Jan Balcar, ředitel místní akční skupiny.

Proto, aby peníze do území skutečně přišly, je ale nutné splnit několik podmínek, které si Česká republika vyžádala. Hlavní je projít takzvanou standardizací a vytvořit koncepční dokument s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Odevzdání žádosti o standardizaci předcházel takřka roční proces. „Bylo nutné zajistit podpisy starostů a souhlas všech 24 obcí s tím, že jejich území bude pouze a jen v naší MAS. Od počátku fungování se nám území nezměnilo a jsme rádi, že všechna zastupitelstva uznala naše pozitivní působení pro rozvoj regionu. Logisticky náročná byla aktualizace partnerských smluv, protože v tu chvíli bylo nutné zajistit kontakty a podpisy statutárních zástupců od 62 subjektů," sdělila Lucie Žďárská, která řešila právě komunikaci s obcemi a partnery.

Pro splnění podmínek bylo nutné přizpůsobit strukturu společnosti zákonu o obecně prospěšné společnosti, požadavkům Státního zemědělského intervenčního fondu a provést mnoho dalších kroků.

Léto rozhodne

„Všechny tyhle novinky jsme zaznamenali i na našich webových stránkách, které jsou základním zdrojem informací nejen pro širokou veřejnost, ale hodnotitele z různých ministerstev," upozornila Kateřina Valdová, která zajišťuje prezentaci dokumentů na www.kjh.cz.

„Na konci března jsme získali potvrzení, že naše žádost byla přijatá a zaregistrovaná. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu ji posoudí, vyžádají si připomínky a pokud bude vše v pořádku, tak nás zařadí do seznamu uznatelných příjemců prostředků z evropských fondů. Do července bychom měli znát vyjádření," doplnil ředitel Jan Balcar