Mezi hlavní výsledky projektu bude patřit vzdělávací audit a dlouhodobá vzdělávací strategie města. Tu chce mimo jiné radnice využít i k dalšímu jednání s krajem o zachování šestiletého studia na gymnáziu. Kromě rozhovorů zástupců EDUin s představiteli vytipovaných institucí probíhá již od prosince průzkum mezi obyvateli Dvora Králové.

„Zjišťuje se nejen jejich spokojenost s dostupností a kvalitou místních mateřských, základních a středních škol, ale i s nabídkou volnočasových aktivit a vzdělávacích kurzů. Ovlivnit strategii města v oblasti vzdělávání bude moci každý, kdo odpoví na otázky v průzkumu prostřednictvím dotazníků v tištěné formě nebo online na www.mestavzdelavani.cz," informovala Petra Zívrová z odboru školství.

Průzkum bude probíhat do 15. ledna, s výsledky budou seznámeni všichni občané na přelomu ledna a února. Motivační setkání zástupců se má konat 31. ledna.

„Smyslem projektu je propojit významné zástupce nejrůznějších institucí a organizací se školami a vytvořit síť vztahů, která vyústí ve zlepšení nabídky vzdělávání na lokální úrovni. Společná práce povede také k formulaci nové vzdělávací strategie města," popisuje smysl projektu „Města vzdělávání" koordinátorka projektu pro Dvůr Králové Silvie Pýchová.

Dvůr je jedním ze čtyř v rámci republiky, která jsou do projektu zapojena. Dalšími jsou Žďár nad Sázavou, Kutná Hora a Svitavy.