Program začíná 23. listopadu 2023 v 16 hodin na náměstí Václava Hanky a v 17:45 hod. v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem a končí v 6,00 hodin 24. listopadu na náměstí Václava Hanky předáním certifikátů spáčům a společnou snídaní.

Organizátory 10. ročníku Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem jsou již tradičně Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a Hankův dům, městské kulturní zařízení, spolu s dalšími partnery z řad obcí, podnikatelů, městských organizací, fyzických osob. Záštitu nad projektem převzal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA a starosta města Dvůr Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím. Na Noci venku se podílí 45 subjektů.

Do 10. ročníku se mezi jinými subjekty zapojily všechny mateřské, základní a střední školy ve Dvoře Králové nad Labem a VOŠZ a SZŠ Trutnov a DDM Jednička. Zapojení všech škol, školek a školských zařízení je jedinečností Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem. Všechny subjekty pořádají sbírky, besedy a některé základní školy i školky se symbolicky připojí k Noci venku přespáním ve svých třídách.

Bohatý program je zajištěný v sále Hankova domu i na náměstí Václava Hanky: krátké odborné vstupy, konzultace s adiktoložkou/psychoterapeutkou, zážitkové aktivity, benefiční koncert kapely The Last Revolution – Green Day Revival.

Jindřich Hauke přespal při Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem ve speciálním iglú.
Spát na ulici není sranda. V roli bezdomovců to zjistili motorkáři i starosta

Problematika bezdomovectví je aktuální i v menších městech, jako je Dvůr Králové nad Labem. Proto se již podesáté ujímá realizace projektu Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, která své služby zaměřuje, kromě péče o seniory a zdravotně postižené, od roku 2010 právě na řešení otázky bezdomovectví. Provozuje azylový Dům Žofie, Noclehárnu a také ubytovnu a byty pro osoby v bytové nouzi. Organizace své kroky dlouhodobě směřuje nejenom k samotné pomoci lidem, kteří se nacházejí na okraji společnosti z důvodu chudoby a s tím související ztráty střechy nad hlavou, ale také k boření mýtů a předsudků s touto problematikou spojenou a vytváření reálného obrazu sociálních služeb pomáhající lidem, pro něž se ulice stala nechtěným domovem, nebo jsou bezdomovectvím ohroženi. Akci vnímá jako další krok k vyvolání celospolečenské diskuse a změně pohledu společnosti na bezdomovectví a hledání východisek ze samotného bezdomovectví.

Noc venku ve Dvoře Králové nad Labem má pravidelně obrovskou účast – posledního ročníku Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem se zúčastnilo asi 400 účastníků, na ulici přespalo 23 spáčů, ve třídách místních škol a školek poté desítky dětí a vybralo se více než 3 000 ks trvanlivých potravin za téměř 100 000 Kč.

Více informací o Noci venku najdete na Facebooku https://www.facebook.com/nocvenku.dknl.