Cyklostezka Stanovice – Žireč

Nová cyklostezka v úseku Stanovice – Žireč bude dlouhá více než 1 800 metrů a je navržena jako sdružená stezka pro pěší a cyklisty o šířce 3 metry s přemostěním řeky Labe cyklistickou lávkou nedaleko Domova sv. Josefa. Trasa cyklostezky je složena ze tří úseků. Kromě pětadvacetimetrové lávky přes Labe bude třeba v trase cyklostezky vybudovat také tři propustky.

„Stavební práce potrvají do roku 2024, do doby realizace se totiž promítne i nezbytná zimní technologická přestávka,“ říká místostarosta Jan Helbich.

Stavbu provede společnost M – Silnice, která uspěla ve veřejné zakázce, a město Dvůr Králové nad Labem přijde na 26,9 mil. Kč včetně DPH. Na financování akce však město získalo od Královéhradeckého kraje dotaci na 4 mil. Kč. „Zároveň rada města schválila podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, díky níž můžeme na stavbu cyklostezky získat částku až 17 mil. Kč,“ dodává místostarosta Jan Helbich.

Zborovská ulice

Práce ve Zborovské ulici navážou na obnovu vodovodu a kanalizace, která proběhla před dvěma lety. Nyní dojde k rekonstrukci komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování metropolitní sítě a k obnově zeleně. Stavební práce, za něž město Dvůr Králové nad Labem zaplatí 20,8 mil. Kč včetně DPH, bude realizovat společnost M – Silnice, která vyhrála veřejnou zakázku.

Rekonstrukce ulice bude probíhat po etapách a během stavby dojde k uzavírce jednotlivých částí ulice a stanovení objízdných tras.