K opravám se přistoupilo z toho důvodu, že v krovech budovy je dřevomorka. „Je tam již dlouho, možná několik desítek let, a některé trámy jsou zcela vyžrané. Jedná se o havarijní stav,“ sdělil ředitel muzea Vlastimil Málek a pokračoval: „Součástí oprav bude i zpevnění trámů v podlahách expozic v prvním patře. Dojde také k prosklení zastřešení atria, což umožní jeho využití k různým akcím.“

Kvůli rekonstrukci musejí nyní pracovníci muzea vyklidit všechny stálé expozice. „Exponáty se vracejí do depozitářů, nebo vracíme zápůjčky, které máme. Až bude vše hotovo, čeká nás budování nových expozic,“ uvedl ředitel.

Rekonstrukce je naplánována do tří etap a měla by skončit letos v srpnu. Včera dopoledne tak měli návštěvníci možnost si naposledy prohlédnout například stálou expozici 1866. „Dvě výstavy, které tu v současnosti probíhají – Z historie výroby elektrické energie v Trutnově a surrealistické obrazy Přemysla Martince – jsou otevřené do 8. dubna. Znovuotevření muzea chystáme v létě opět formou výstav. První etapa rekonstrukce, která zasáhne i výstavní sál v přízemí, kde je třeba vyrovnat podlahu a také zpevnit stěny, by měla skončit za dva měsíce,“ řekl Vlastimil Málek.

Rekonstrukce přijde odhadem na deset milionů korun. „Akci financuje město, které je zřizovatelem muzea a patří mu budova,“ podotkl Vlastimil Málek.

Na rekonstrukci se muzeum připravovalo od roku 2010. „Tehdy jsme statikovi zadali vypracování posudku, což trvalo několik měsíců. Bylo totiž třeba spočítat nosnost trámů, která by vyhovovala dnešním normám, a sledovala se statika objetu,“ vysvětlil Vlastimil Málek a pokračoval: „Pak jsme ale narazili na houby. Odebraly se vzorky, jež se poslaly na Českou mykologickou společnost do Prahy, aby se určilo, o jaké druhy se jedná. Určeny byly dřevomorka domácí a koniofora sklepní, což jsou dvě nejhorší dřevokazné houby. Není je možné zlikvidovat běžným způsobem. Napadená místa se musejí vyříznout v dostatečné vzdálenosti, poškozené dřevo se musí zabalit do pytle a spálit tak, aby spóry neunikaly do ovzduší. Navíc dřevomorka je schopná si při rozkládání dřeva tvořit vlhkost sama a prorůst i zdi, takže je velice nebezpečná.“

Na jaře 2011 byl posudek hotový a po schválení rekonstrukce muzea už nic nebránilo výběrovému řízení na dodavatele projektové dokumentace stavby a poté výběrovému řízení na zhotovitele.

„Kromě hlavních oprav během rekonstrukce plánujeme i drobné opravy fasád, okna se měnit nebudou, protože na to zatím nejsou finanční prostředky. Nemůžeme ale předjímat, na co všechno se při rekonstrukci narazí. Jedná se totiž o objekt starý více než 150 let a až se obnaží zdivo a uložení trámů, je možné, že se objeví ještě další problém, který může stavbu prodloužit i prodražit,“ dodal ředitel Muzea Podkrkonoší Trutnov Vlastimil Málek.

Muzeum Podkrkonoší Trutnov

• budova muzea, která se nachází ve Školní ulici, je stará více než 150 let a patří k ní i suterénní prostory, jež jsou pozůstatky středověkého hradu
• Muzeum Podkrkonoší zde sídlí od roku 1927, tehdy mu patřily dvě místnosti
• celý objekt získalo do užívání v roce 1954, do té doby 
byla v budově dívčí škola