Kogenerační jednotka je ve městě první svého druhu. Je určena pro takzvaně ostrovní provoz Smart regionu.

Na bázi spalování plynu vyrábí elektřinu a přebytečné teplo dodá do centrálního zásobování společnosti Teplo Krkonoše, v níž má město majoritní podíl. Prostory pro umístění jednotky Vrchlabští před časem ČEZu pro tento účel pronajali, nyní bude spuštěn zkušební provoz.

„V rámci projektu Smart region, který ve Vrchlabí realizujeme již druhým rokem, odstartujeme zkušební provoz kogenerační jednotky. Projekt je pětiletý a je jediný svého druhu v České republice. Jednotky budou ve Vrchlabí celkem tři, a to s celkovým výkonem 4 megawatty," připomněl Martin Machek ze společnosti ČEZ a dodal, že další dvě jednotky najdou místo v centrální kotelně závodu NKT Cables.

„Ostrovní provoz je krizový stav, který může nastat v distribuční síti. Ve Vrchlabí bychom na to chtěli testovat právě tuto kogenerační jednotku, která bude napájet elektrickým proudem Liščí kopec. Jednotka i distribuční síť tomu budou přizpůsobeny a budou schopny okamžitě reagovat. Chceme si zde otestovat technologie v reálné praxi. V tomto případě řízení spotřeby v rychlých časových intervalech v relativně malé distribuční síti," vysvětloval Martin Machek.

„Hlavní smysl všeho je, aby náš vrchlabský ostrov byl v případě nouze schopen samostatného zásobení elektrickým proudem," konstatoval na setkání starosta Jan Sobotka.

Společnost Teplo Krkonoše novinku vítá. „Využijeme nejen právě zprovozňovanou jednotku, ale částečně i jednu z dalších dvou, které vzniknou ve zmiňovaném závodu. Teplo, které závod neodebere, půjde rovněž k nám do systému," konkretizoval ředitel společnosti Teplo Krkonoše Michael Polák. Úspora pro obyvatele za spotřebu tepla se podle něj přesně odhadnout nedá. „Myslím, že pět procent je reálná veličina," dodal.