O tom se bude rozhodovat ve čtvrtek na mimořádném jednání zastupitelů.

„Na programu jsou pouze dva body, dotace pro tělovýchovnou jednotu a výstavba čistírny," informovala starostka Edita Vaňková. Jednání se koná od 15 hodin v Hankově domě. Město sice obdrželo dotaci, která z velké části hradí výstavbu nové čistírny odpadních vod, ale problémem stále zůstává přístup na budoucí staveniště. Ten mělo původně město domluvené s tělovýchovnou jednotou přes pozemky u tenisových kurtů. I přes to prodali sportovci pozemky, včetně přístupové cesty, společnosti Juta. Město se tak dostalo do nepříjemné situace.

„Tento obchod vážně narušil proces výstavby nové ČOV a rekonstrukce kanalizačních sběračů za více než 200 milionů korun," informoval místostarosta Jan Bém.

Nový majitel si chce zabezpečit svůj majetek, ale nechce stavbě bránit. Sporem se stalo rozhodnutí zastupitelů nevyplatit tělovýchovné jednotě dotaci jako reakci na neprůhledné hospodaření a především nedodržení dohody.

Žádost o velkorysost

„Při svém vystoupení jsem Vás požádal o velkorysost, nepodmiňovat připravené dotace pro jednotlivé oddíly Tělovýchovné jednoty podpisem smlouvy mezi Jutou s městem o prodeji pozemků potřebných pro dopravní cestu k čističce, s tím, že s prodejem těchto pozemků Juta problém nemá. Vydírat se nenecháme a budeme celý problém řešit, až nám to pracovní vytížení dovolí," sdělil zastupitelům generální ředitel Juty Jiří Hlavatý. Nakonec se podařilo na poslední chvíli dospět k určité dohodě.

„Podle návrhu Juty by mělo město vybudovat protihlukovou stěnu do výše 3 metrů od přístupové cesty od Kauflandu a kolem zadních kurtů až na konec pozemku Juty. Vzdálenost této stěny od plotu kurtů bude minimálně 5 metrů. Spodní část stěny bude mít zabudovanou možnost odtoku vody. Město do konce roku prodá pozemky určené pro softbal včetně cesty za bývalou tribunou fotbalu (pro případ potřeby stěhování kurtů, eventuálně pro stavbu nové haly) jako kompenzaci za znehodnocení dané lokality.

A konečně se město zavazuje zpracovat odborný návrh na opatření pro odstranění zhoršených odtokových poměrů při vydatnějších deštích a zajistit na své náklady realizaci navržených opatření," stojí v návrhu opatření.

Zastupitelé tak musí rozhodnout, zda je taková cena pro ně přijatelná. Vlastní výstavba by měla začít během několika měsíců.