Tento týden se mělo uskutečnit jednání města s generální ředitelem Juty Jiřím Hlavatým. Ta se stala novým vlastníkem pozemků tenisového areálu. Přes ně by ale měl vést přístup na stavbu budoucí čistírny odpadních vod.

„Město podepsalo s tělovýchovnou jednotou smlouvu o budoucím odkupu cesty, která vede k plánované čističce. Bohužel, zástupci tělovýchovy dohodu nedodrželi a cestu prodali," vysvětlil místostarosta Jan Bém.

O více než dvousetmilionové státní dotaci na ČOV se bude rozhodovat během dvou týdnů. Do té doby je třeba mít vše zajištěno, aby stavba ještě v tomto pololetí začala.

Na jednání zastupitelů Jiří Hlavatý slíbil, že nebude výstavbu čistírny blokovat.

„Při svém vystoupení jsem Vás požádal o velkorysost, nepodmiňovat připravené dotace pro jednotlivé oddíly TJ podpisem smlouvy mezi Jutou s městem o prodeji pozemků potřebných pro dopravní cestu k čističce, s tím, že s prodejem těchto pozemků Juta problém nemá. Dokonce jsem slíbil, v tomto případě, do středy problém vyřešit.
Bohužel Vaše usnesení potvrdilo mé obavy, a tak mohu jen konstatovat, že se vydírat nenecháme a budeme celý problém řešit, až nám to pracovní vytížení dovolí," sdělil zastupitelům Jiří Hlavatý.

Ti totiž jeho žádost nevyslyšeli.
To už ale může být pro město pozdě. „Pokud se nedohodneme v co nejkratší době, nemá cenu řešit, jestli dotaci dostaneme," konstatoval místostarosta Bém.