Během dvou týdnů bude definitivně rozhodnuto o tom, jestli město postaví vlastní čistírnu odpadních vod. „Všechno potřebné máme zatím splněno a čekáme na 26. března, kdy se rozhodne o přidělení dotace," uvedl ve čtvrtek místostarosta Jan Bém. Zastupitelé města schválili na letošní rok plán výstavby čistírny odpadních vod, ale jen v případě, že město dotaci skutečně dostane. Podle místostarosty Béma tomu nic nebrání.

Závazek na roky

Celkové náklady na novou čističku by měly činit asi 228 milionů korun, z toho 85 procent má tvořit dotace.

„Po přidělení budeme mít asi dva měsíce na přípravu a vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby," doplnil Jan Bém.

Ne všem se ale nápad výstavby nového zařízení líbí. „Jedná se o závazek pro město na deset let. Navíc tu jednu čistírnu už máme. Město by mělo hledat i jiné cesty, například možnost vyvlastnění současné čistírny ve veřejném zájmu," míní zastupitel Emil Kudrnovský. Jak upozornila právnička města Alena Petirová, vyvlastnění se řídí přísnými pravidly a používá se jen v mimořádných případech. „Může to trvat měsíce nebo i roky," dodala Petirová. Přesto město bude i o této variantě uvažovat. „Na příštím jednání s právními zástupci města o této možnosti budeme diskutovat," doplnila starostka Edita Vaňková.

I když ale město získá dotaci, nemá ještě vyhráno. Hrozí mu totiž, že se dělníci a potřebná technika na staveniště vůbec nedostanou.

Přístup nemají

„Může se stát, že budeme muset peníze, které dostaneme na čističku, vrátit," upozornil místostarosta Jan Bém. „Město podepsalo s tělovýchovnou jednotou smlouvu o budoucím odkupu cesty, která vede k plánované čističce. Bohužel, zástupci tělovýchovy dohodu nedodrželi a cestu prodali i se sousedním areálem tenisového oddílu firmě Juta," vysvětlil problém Jan Bém. Město tak ztratilo možnost, jak se na pozemky na břehu Labe dostat.

Jednání se společností Juta zatím nepřinesla žádný výsledek. „Pokud se nedohodneme v co nejkratší době, nemá cenu řešit, jestli dotaci dostaneme. Chování zástupců tělovýchovné jednoty tak ohrozilo městskou investici v řádu stovek milionů korun," upozornil místostarosta Jan Bém.

Splašky na kurtech

Jak uvedl generální ředitel Juty, Jiří Hlavatý, rozhodně nechtějí bránit výstavbě nové čistírny. Zároveň ale musí chránit svůj majetek. „Určitě každý chápe, že si chceme situaci pojistit smluvně. Tenisové kurty jsou v zátopové oblasti, pokud dojde k povodni, zatopí ji voda z čističky. Nikomu by se nelíbilo, kdyby na jeho pozemek vytékala kanalizace," doplnil Hlavatý.

Přislíbil, že se příští středu setká se zástupci města a budou řešit podmínky, za kterých Juta městu umožní přístup na stavbu čističky přes své pozemky.

Nedodržení dohody s městem se dotkne i sportovních oddílů. Pokud k dohodě s Jutou nedojde, letos nemohou s městskými dotacemi počítat. Jedná se o částku více než jeden milion korun.