Je možné dobře se naučit cizí jazyk, aniž bychom nějakou dobu žili v zemi, kde se jím mluví?

Určitě ano. Pokud jde například o angličtinu, znám dost lidí, kteří jsou toho příkladem. Naučili se velmi dobře tento cizí jazyk, a přitom nikde v zahraničí dlouhodobě nebyli. V minulosti mělo jen málo lidí možnost cestovat, a přesto mezi nimi existuje hodně těch, kteří se cizí jazyk naučili velmi dobře. Naučit se dobře cizí jazyk je vždy běh na dlouhou trať. Tak jako neexistují zázračné metody, ani pobyt v zahraničí není při výuce jazyka samospasitelný. Je to jeden z faktorů, který může při studiu výrazně pomoci.

Důležité je komunikovat přímo v jazyce, který se chcete naučit. To je možné zajistit i bez pobytu v zahraničí. V naší jazykové škole Domino Trutnov využíváme přímou metodu, při které se studenti učí anglicky přímo mluvením. Dochází k simulaci cizojazyčného prostředí a autentičnost výuky se prohlubuje mj. také střídáním lektorů, kdy naši studenti přicházejí do styku s různými přízvuky a stylem mluvy. Více o metodě na www.domino-skola.cz.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.