Dobrovolnického projektu workcampu se účastní 16 dobrovolníků z Portugalska, Španělska, Německa, Rakouska, Srbska, Turecka, Číny, Vietnamu, Japonska a České republiky.

Až do 22. srpna budou pracovat na renovaci a údržbě okolí fary střediska DOTEK, například na obnově milíře.

„Je zřejmé, že bohaté kulturní prostředí poskytuje účastníkům jedinečnou možnost poznat odlišné kultury a zvyky. Mnozí se takto snaží uniknout z dusivého sevření měst a univerzit. Trocha fyzické práce na čerstvém vzduchu je přesně to, co potřebují, a přitom se leccos naučí o soběstačnosti a respektu k živé přírodě. Mladí lidé se proto s chutí věnují kosení, pletí, stavění a natírání v okolí historické fary, kterou středisko vlastní a rekonstruuje,“ tvrdí vedoucí workcampu Jakub Zelený.