Součástí sobotní akce bylo odhalení sochy svatého Šimona Kananejského, patrona dřevorubců. Účastníci mohli také pozorovat ukázky lesní těžební techniky či tunelové střelnice. Velkou atrakcí byla činnost studentů, kteří předvedli práci s motorovou pilou a představili lesní pedagogiku.

Vojtěch Kohout