Občanské sdružení Život bez bariér získalo v letošním roce podporu z evropských fondů na realizaci rekonstrukce bývalé hospodářské budovy v areálu Centrum Klášter ve výši 28 milionů 302 tisíc korun. Město Nová Paka přislíbilo podpořit projekt částkou 1,5 milionu korun. Sdružení nyní požádalo radnici o vyplacení podpory, ta však žádost zamítla s tím, že město je ochotno projekt dofinancovat později.

Reakce

Jitka Fučíková za sdružení upozorňuje: „Mohu říci, že bychom se do tak náročného projektu nikdy nepustili, nebýt Města Nová Paka. To slíbilo finanční spoluúčast s tím, že jakmile uspějeme, uvolní peníze z dotačního fondu a my se pustíme do nákladné realizace.

Situace se zkomplikovala a Město Nová Paka finanční obnos v částce cca 1,5 mil. Kč, což je 6 % celkových nákladů, odmítlo uvolnit i přes partnerskou smlouvu a usnesení zastupitelstva města z roku 2008. Jako důvod uvedlo, že je hospodářská krize. Právě prostředky z dotačního fondu města byly určeny pro rozjezd. Jsme nezisková organizace a žádné vlastní prostředky nemáme.“

Jitka Fučíková se domnívá, že šlo o nešťastnou volbu zastupitelů, protože hospodářská krize je všude, ale získat do Nové Paky takovou finanční injekci z prostředků EU znamená pro místní živnostníky a služby velké plus. I když bude vybrán dodavatel jakýkoli podle výběrového řízení, bude prioritou investora, aby materiál a subdodavatelé byli místní.

„Požádali jsme v této nelehké situaci o pomoc kraj. Jsme zvyklí za roky naší činnosti na neplnění slibů ze strany státu a jeho úředníků. O to víc mě mrzí přístup některých našich zastupitelů, kterým by mělo jít o živnostníky, obchodníky, zájemce o práci, kterým realizací projektu budeme moci nabídnout zaměstnání,“ konstatuje Fučíková.

Starosta města Josef Cogan reaguje: „Město je připraveno na dofinancování projektu, pokud všechno proběhne standardním způsobem. Jsme připraveni jednat. Domnívám se, že když spoluúčast města je šest procent, tak náš příspěvek nemůže být zásadní pro realizaci akce.“

Příspěvek Jitky Fučíkové najdete v celém znění ZDE:

Centrum bez bariér v Nové Pace

Projekt „Centrum bez bariér v Nové Pace“ a vlastně i občanské sdružení Život bez bariér začíná plnit stránky deníků. Nedá mi, jako zástupci sdružení, abych se k celé situaci nevyjádřila. Ti, co znají naši činnost, vědí kolik úsilí a práce tyto služby zdravotně postiženým, seniorům a ostatním lidem obnáší.

Ti, co nás neznají, mohou se podívat na naše www.zbb.cz, přijít se podívat a přesvědčit, že 5leté úsilí přineslo občanům Nové Paky a okolí snadnější žití v případech nenadálého životního osudu.

V Centru Vyšehrad zaměstnáváme cca 30 zdravotně postižených lidí, kteří vyrábějí úžasné výrobky pro radost, pořádáme vzdělávací kurzy, poskytujeme zde část sociálních služeb. Tuto budovu jsme opravili a Město Nová Paka nám ji v roce 2005 přenechalo do bezplatného pronájmu.

V roce 2006 sdružení Život bez bariér zakoupilo na splátky areál bývalé nemocnice. Pro většinu lidí jsme byli jen blázni, kteří do roka musí skončit. Píše se rok 2009 a i přes neskutečnou dřinu, shánění finančních prostředků se podařilo v tomto areálu mnohé. Havarijní stav kláštera je stabilizován, budova bývalé psychiatrie se mění na denní stacionář, park je zrevitalizován, veškeré havarijní stavy komunikací a kanalizací jsou opraveny. V letním období zde areál ( nyní pod názvem Centrum Klášter) žije díky kulturním akcím, aby lidé viděli, že tento komplex je dominantou města Nová Paka a je nutné jej zachovat pro další generace.

Osobními půjčkami se podařilo připravit žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod o dotaci na celkovou rekonstrukci bývalé hospodářské budovy v areálu Centrum Klášter. Jsem přesvědčena, že mnozí nevěřili, že jsme schopni s projektem uspět. Ale stalo se. Mohu říci, že bychom se do tak náročného projektu nikdy nepustili nebýt Města Nová Paka.

To slíbilo finanční spoluúčast s tím, že jakmile uspějeme, uvolní finanční prostředky z dotačního fondu a my se pustíme do nákladné realizace. Situace se zkomplikovala a Město Nová Paka finanční obnos v částce cca 1,5 mil. Kč, což je 6 % celkových nákladů odmítlo uvolnit. Proto jsme dne 14. 4. 2009 den před zasedáním zastupitelstva města pozvali všechny zastupitelé Města Nová Paka, aby se přišli podívat na místo realizace projektu a shlédli prezentaci.

Přišlo 7 zastupitelů, je to škoda, protože si myslím, že na místě každý lépe pozná, kolik práce za vším tím stojí. Zastupitelé se na svém zasedání dne 15. 4. 2009 zachovali tak, jak se zachovali. I přes partnerskou smlouvu a usnesení zastupitelstva města z roku 2008 slíbené peníze neuvolnili s tím, že je hospodářská krize. To přece ale nemůže mít na vyplacení finančních prostředků vliv, neboť tyto peníze jsou přes rok na dotačním fondu města připraveny.

Kdo trochu zná, jak funguje čerpání peněz z evropských fondů ví, že se projekt nejdříve musí realizovat, zafinancovat ze svého nebo z úvěru a teprve po provedených kontrolách jsou z evropských fondů propláceny finanční prostředky po etapách.

Právě prostředky z dotačního fondu Města Nová Paka byly určeny pro ten „rozjezd“. Jsme nezisková organizace a žádné vlastní prostředky nemáme.

Myslím si, že to byla nešťastná volba zastupitelů, protože hospodářská krize je všude, ale získat do Města Nová Paka takovou finanční injekci z prostředků EU znamená pro místní živnostníky a služby hlavně velké plus. I když bude vybrán dodavatel jakýkoli podle výběrového řízení, je naší prioritou, aby materiál a subdodavatelé byli místní. To je přece pro řešení hospodářské krize ta největší výhra.

Požádali jsme v této nelehké situaci KHKÚ o pomoc. Jsme zvyklí za roky naší činnosti o neplnění slibů ze strany státu a jejich úředníků. O to víc mě mrzí přístup některých zastupitelů Města Nová Paka, kterým by mělo jít o živnostníky, obchodníky, zájemce o práci, kterým realizací projektu budeme moci nabídnout zaměstnání. A následně po jeho realizaci vznikne nabídka širokých služeb pro zdravotně postižené, seniory a i pro širokou veřejnost novopacka a okolí.

Ať dopadne situace jakkoli, budu se snažit v tom nejhorším případě žádat o pomoc místní firmy, jednotlivce. Vždyť nebýt tolika firem z celé České republiky ( viz Výroční zpráva za rok 2008 na www.zbb.cz), naše sdružení by už nebylo a neposkytovalo služby právě lidem z Nové Paky.

Fučíková Jitka – člen výboru o. s. Život bez bariér