Velmi často dochází k lokálním záplavám nejen v níže položených místech nebo v místech s hustou zástavbou, kde kanalizace není schopna najednou odvést pryč velké množství vody. Masa vody pak odtéká i místy, kde se za normálních okolností neobjevuje. Průvodním jevem přívalových dešťů bývají zatopené sklepy domů, místnosti v suterénech, podzemní garáže, podchody, podjezdy, jámy, dále také popadané stromy, utržené větve, stržené střechy, ucpaná kanalizace, poškozené části budov, poškozené venkovní rozvody elektrické energie atd.

Jak se připravit na přívalové deště? To radí například Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. "Na přívalové deště se samozřejmě úplně připravit nelze. Hasiči řeší už jen likvidaci následků - čerpají vodu ze zaplavených prostor, odstraňují spadlé stromy nebo uvolněné plechy střech a jiné části budov. O svůj majetek se musí starat především sami občané a svým chováním předcházet zbytečným škodám," říká mluvčí HZS Zdenka Štrauchová. A upozorňuje také na to, jak mírnit následky škod: "Pokud máme nemovitost v místě, kde se po přívalovém dešti pravidelně zaplavují sklepní prostory, tvoří se laguny nebo voda teče ve velkém množství po komunikaci měli bychom sledovat informace a výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu o hrozících přívalových deštích v rádiích, televizním zpravodajství nebo na internetu. Připravit si pytle s pískem případně jiné zábrany a v případě hrozících přívalových dešťů zahradit vchody, sklepní okna domů, guly v suterénech atd., aby škody způsobené vodou byly co nejnižší.

Všichni starostové obcí Libereckého kraje dostali informaci o možnosti pořízení si jutových pytlů pro občany ze skladu HZS LK. Měli bychom dále upozornit správce komunikace nebo jiné majitele pozemků pokud jsou v blízkosti naší nemovitosti ucpané kanály, odtokové žlaby nebo propustky, případně je vyčistit sami. Je nutné parkovat auta na vyvýšených místech, mimo podzemní garáže. Je třeba neskladovat ve sklepech a nízko položených objektech potraviny, chemikálie a další nebezpečné látky."