Dům s věžičkou a hodinami, kam chodili ještě v ne tak dávné minulosti svobodští obyvatelé do kina, je bezmála na spadnutí. Protože v něm dřív seděli i úředníci, má objekt přívlastek Stará radnice. Nerudovská otázka, i když pozměněná z obvyklé verze „kam s ní" na „co s ní" je stále víc na místě.

Souvisí i s budoucími vizemi, které aspirují na zásadní změnu v centru krkonošského městečka.

Klasické náměstí mu totiž citelně chybí a radní se chtějí pokusit o koncepční změnu. V realizaci však stávající budova skoro překáží. Současné vedení města se s jejím vyřešením trápí stejně jako předchozí samospráva před lety. Situace je o to ožehavější, že na dotační peníze se nikdo nemůže dnes příliš spoléhat.

Zdá se, že ze všeho nejdůležitější je otázka, jak by mohl být objekt s věžičkou a hodinami po případné rekonstrukci využit. Studie využitelnosti, kterou si vedení města nechalo zpracovat, zahrnuje řadu novinek. Například multifunkční kulturní místnost, ordinace lékařů, nebytové i bytové prostory. Jde však o nákladnou variantu za několik desítek milionů korun.

Radnice v uplynulých dnech vyzvala prostřednictvím svého periodika Svoboda fórum obyvatele, aby se zapojili do ankety a pomohli rozhodnout, co spasí svobodskou Starou radnici.

„Na minulém zasedání zastupitelstva jsme vedli o objektu debatu. Názory na budoucnost budovy se různí. Někteří chtějí zachovat historický ráz domu (hlavně opravit fasádu a věž), někteří jsou pro demolici, jiní pro prodej. Proto jsme se rozhodli zapojit do rozhodovacího procesu občany města, jako jsme to už udělali několikrát," vysvětlil radní Petr Týfa. Obyvatelé na anketních lístcích najdou několik variant řešení a jsou vyzváni, aby se pro některou rozhodli nebo třeba i sami navrhli své řešení.

Svobodská radnice chátrá. Co ji spasí?

Anketní lístek, který by měli obyvatelé Svobody vyplnit, obsahuje několik variant řešení, co dělat se Starou radnicí. Někteří zastupitelé si myslí, že by bylo dobré zabývat se dotačními tituly a podle množství získaných peněz se teprve rozhodnout, jak budovu využít. Jiní by chtěli objekt zbourat a zabývat se výstavbou nové budovy. Další si myslí, že by mohla být radnice zbouraná a volný prostor chtějí přizpůsobit studii revitalizace náměstí. Posledním návrhem je vypracování znaleckého posudku a prodej domu. K čemu se občané přikloní, je otázkou. Mohou navrhnout i jiné řešení.