Řekněte mi, která politická strana nám bude zejména před volbami vykřikovat: Chceme úpadek, chceme snížit životní úroveň. Některým se to mimochodem v praxi i povede, ale rozhodně to nehlásají jako svůj volební program. Proto vám chci říci jen několik slov. Nesmírně si vážím úspěšných podnikatelů a říkám jim podnikatelé Baťovského, nikoliv Koženého typu. Těch Kožených si naopak hluboce nevážím. A přijel jsem do Juty právě proto, protože po důkladném prostudování tohoto podniku včetně životopisu generálního ředitele jsem dospěl k názoru, že pan Hlavatý je podnikatelem baťovského typu. Podnikatelem, kterých bohužel máme strašně málo. Podnikatelem, který se řídí takzvanou protestantskou etikou Maxe Webra a ta se dá shrnout do dvou slov: Šetři a investuj. A také říkal: „Nikdy si nebudu půjčovat." Úvěrové otroctví… Pan Hlavatý má s Baťou tu společnou věc, že i on vstoupil do politiky. Neboť i Baťa se stal starostou Zlína. Pan Hlavatý se stal senátorem, k čemuž mu chci blahopřát. Přál bych si, aby v politické byli úspěšní lidé a ne lidé, kteří se nikde jinde nedokážou uplatnit. Devadesát procent poslanců za celé čtyřleté funkční období nepromluví…"

Otázka na prezidenta v Jutě: Ve společnosti Juta pracuje na vedoucích pozicích poměrně velké množství žen. Tak by mě zajímalo, jaké jsou vaše osobní zkušenosti při jednání a rozhovorech se ženami ve vyšších pracovních pozicích, případně jestli spatřujete nějaký rozdíl v jednání mezi muži a ženami.

„Musím říct, že rozdíl mezi mužem a ženou je pro mě stejně důležitý jako rozdíl mezi plešatým a vlasatým nebo rozdíl mezi vysokým a nízkým, mezi hubeným a tlustým. Posuzuji vždy individuálně lidi podle toho, co umějí. Obě pohlaví jsou si v tomto naprosto rovnocenná. Samozřejmě chápu, že pro ženu je těžší díky tomu, že má většinou děti, se propracovat na vedoucí místa. O to víc si jich vážím. Tvrzení, že by ženy jednaly jemněji než muži je scestné. Zažil jsem několik političek, které klejí jako dlaždič. A zažil jsem několik mužských politiků, kteří mluvili jemnou a spisovnou češtinou a pak je chytili se sedmi miliony v krabici od vína. Nevěřte důležitosti a rozdílu mezi pohlavími. Važte si těch, kteří jsou výkonní, protože ti jsou obestřeni velkou lidskou závistí."

Miloš Zeman k prognózám:

„Prognostik neříká co bude, ale co by mohlo být. Je to věda o množině možných budoucností, které jsou podmíněny lidskou efektivitou. Hlavatého v případě Juty a všech nás v případě České republiky. Já bych si přál, abychom se postupně dopracovali k modelu skandinávského sociálního státu. To je však moje přání a nemusí být vyslyšeno. Ale uvědomte si, že to opravdu záleží na nás všech."

Z projevu ředitele Juty Jiřího Hlavatého: Vždy nabádám zaměstnance, aby si nepůjčovali jinde, než v Jutě. Jak je možné, že banky půjčují za osm až deset procent? To vás všechny okrádají. V Jutě dostanete peníze bez úroků. Když chodíte do supermarketů, vezměte si na oči černé brýle. Protože si jdete koupit jen mlíko a rohlíky, takže si ty brejle sundejte až u těch rohlíků. Neberte si žádný vozík, protože pak u souseda vidíte tu hromadu velikou a vy tam na tom vozíku nemáte nic, tak se ještě vrátíte, abyste nevypadali blbě. Choďte jen s holýma rukama a kupte jen to, co unesete."

Postřehy od zaměstnanců Juty:

„Jsme spokojení zaměstnanci Juty, nikdo nás sem nehnal. My jsme na pana prezidenta zvědaví, vždyť jsme jeho voliči… Kdy uvidíte prezidenta zblízka, že… Je to příležitost. Určitě je fajn, že si vybrali penzion Za vodou na oběd. Dobře tam vaří a mají výbornou Plzeň. Věříme, že si i prezident nějakou dá…vždyť jsme jenom lidi," řekli nadšení zaměstnanci závodu 11.

Hlouček žen (svá jména nechtěly pracovnice uvést): „I my jsme přišly z vlastní vůle a nechceme to komentovat. Je to příležitost vidět pana prezidenta zblízka. Ještě jsme neměli tu možnost. My jsme ze závodu 1. Mohli jsme se sami přihlásit. Čekáme, co pan prezident řekne. Jsme na to zvědavé…"

Řidič společnosti OSNADO Libor Zvára, který „pilotoval" jeden ze tří autobusů, které dovezly zaměstnance Juty: „Zajímá nás to tady velmi. I když já tu jsem samozřejmě pracovně, tak mě návštěva hlavy státu zajímá. Nejvíc se těším, že prezidenta uvidím zblízka. Já ho mám rád. Miloš Zeman je jediným naším prezidentem, který si nenechává kálet na hlavu. I když je někdy lidovější a třeba vulgárnější, tak si ho prostě vážím."

„Vládne spokojenost. Miloš Zeman mě zaujme vždycky tím, že je uvážlivý, rozvážný, prostě pan prezident. Já ho volím. Nikdo sem nemusí chodit povinně. Obešel jsem lidi, všichni se dobrovolně hlásili, že chtějí prezidenta vidět. Pan prezident má spoustu myšlenek, které zaujmou. Ne všechny jeho výroky jsou stoprocentní, ale tady se mi líbilo všechno, co řekl. Nejvíc mě zaujala ta Baťovská myšlenka," řekl Petr Blinka.