Zajímavé svědectví o dění v následujících měsících po invazi poskytují Zprávy o státobezpečnostní situaci Správy Státní bezpečnosti Hradec Králové, oddělení Trutnov. Ty zveřejnil Ústav pro studium totalitních režimů.

Poškozené zájmy

Zpráva z 2. října 1968 například uvádí: „V době od 20. 8. 1968 do 27. 8. 1968 v městě Trutnov se pohyboval západoněmecký občan Johan Schierbauer a Komárek Klaus. Oba jmenovaní získávali informace o událostech v těchto dnech, zejména pak dokumentovali odstraňování tanku, různé protisovětské nápisy. Komárek se mimořádně pohyboval tam, kde přejížděly vojenské jednotky. Dokumenty o odstranění tanku, jako symbol přátelství se Sovětským svazem byly předány západoněmeckým úřadům jmenovaným Schierbauerem. Západoněmecké úřady toho plně využily v tisku proti Sovětskému svazu. Tímto jednáním došlo k vážnému poškození zájmů ČSSR a Sovětského svazu v zahraničí. (Dokumenty – západoněmecké noviny jsou na O-Stb v Trutnově)."

Poznatek z tiskárny

V měsíční svodce za říjen ze dne 1. 11. se zase píše: „Dne 24. 10. 68 při přesunu sovětských vojsk z nádraží v Trutnově do kasáren došlo k provokačním akcím ze strany skupiny mladých lidí, kteří pronášeli různé nadávky na sovětské vládní představitele. Orgány Obv. O-VB Trutnov byli zadrženi dva z účastníků."

Další zpráva hovoří o tom, že: „Agent. cestou byl získán poznatek, že zaměstnanec tiskárny ve Dvoře Králové Zub Jindřich za nepřítomnosti vedoucího vytiskl letáčky asi v počtu 3.000 kusů s obsahem: V poslední době přibylo hodně těch, kteří mně mohou políbit prdel." Tyto letáčky jsou tištěny pouze na proužku papíru jako zbytků z výroby. Prozatím se nepodařilo zajistit uvedený letáček jako dokument."

Jídelní lístky

Zaznamenán je i případ ze Špindlerova Mlýna: „Byly zachyceny závadové tiskoviny pod názvem Jídelní lístek a Zvláštní představení jednotky okupační armády. V obsahu jsou uráženi hrubým způsobem představitelé států Varšavské dohody. Provádí se intenzivní vyhledávání k objasnění organizátora a rozšiřovatele."