Nesoulad uvnitř "bruselsky" kulaťoučké a hvězdičkami orámované Evropy, ten měl zřejmě na mysli David Černý, když vytvářel svou – naši Entropu.
A jakou entropii by pozorovatelé zjistili v naší maličké republice? Jaká je míra naší vnitřní neuspořádanosti?

Deník dobře ví, kde v krajích bota tlačí.
Vytvořil pro své čtenáře zrcadlo našich problémů, „czech-entropu“, zkráceně Czechtropu.

A protože ta v Bruselu má formu plastikového výlisku slepovacího modelu, drželi jsme se stylu a rovněž zhotovili skládačku.

Její díly k sobě pasují přesně. Jak ladí obsah, můžete posoudit ZDE.

Líbí se vám atribut královéhradeckého kraje se symbolikou nedokončené dálnice a „havrana“? Vystihl Deník správně krajský problém, který je v republice všeobecně znám?

Vyjádření královéhradeckého hejtmana Lubomíra France:

"Člověk by se měl umět zasmát sám sobě. Každá satira se však musí dělat vkusně a nápaditě. Přiznám se, že mě vyobrazení kraje jako dálnice končící ve ztracenu moc netěší. Tento problém, který se snažíme intenzivně řešit, na mě příliš doléhá, než abych se mu mohl zasmát. Pokud jde o svéráznou plastiku Entropa v Bruselu, nezatracuji ji jako celek. Některé nápady jsou na ní zdařilé, jiné však zavání obvyklými klišé či postrádají potřebnou míru vtipu a vkusu."

LUBOMÍR FRANC

ENTROPA je od pojmu ENTROPIE:
"Entropie je obecně veličina udávající míru neuspořádanosti zkoumaného systému nebo také míru neurčitosti daného procesu." (slovník cizích slov)

Czechtropa, Královéhradecký kraj