"K zákazu návštěv nás vede narůstající počet respiračních onemocnění, včetně covidu-19, v našem regionu," vysvětlil ředitel nemocnice Miroslav Procházka.

"V celorepublikovém srovnání bylo nejvyšší incidenční číslo za poslední týden u onemocnění covid-19 v Královéh­radeckém kraji. Radikálně začínají v našem regionu opět vzrůstat nejen počty osob s prokázaným onemocněním covid-19, ale i počty hospitalizovaných pacientů v naší nemocnici. Proto jsme bohužel nuceni opět přistoupit k plošnému zákazu návštěv našich pacientů, a to až do odvolání," uvedl Procházka.

Trutnovská nemocnice upřesnila, že omezení zákazu návštěv neplatí pro návštěvy pacientů na dětském oddělení, pro doprovody k porodu a v odůvodněných případech, kterými jsou například paliativní péče, vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení.

"Vždy bude nutné, aby doprovody u porodu i povolené návštěvy nevykazovaly známky respiračního onemocnění a byly vybaveny ochranou nosu a úst, případně dalšími ochrannými pomůckami," dodal ředitel nemocnice. Zákaz návštěv bude platit pouze po nezbytnou dobu podle vývoje epidemické situace v regionu.

Očkování 1., 2., 3. i 4. dávek probíhá v ambulanci mikrobiologie, v říjnu jsou vypsané tyto termíny: 12. října 14 - 16 hodin, 19. října 14 - 16 hodin, 26. října 14 - 16 hodin.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem kvůli nárůstu počtu onemocnění covid-19 v Královéhradeckém kraji, stoupajícímu počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 a nebezpečí vzniku a rozšíření tohoto onemocnění zavedla od 5. října používání ochrany úst a nosu ve všech vnitřních prostorech nemocnice. Toto opatření platí pro pacienty, včetně jejich doprovodu a návštěv do odvolání. Zakázány jsou návštěvy v přízemí oddělení následné péče.

V Nemocnici Vrchlabí je kvůli epidemiologické situaci na oddělení akutní medicíny a následné intenzivní péče zákaz návštěv do odvolání. Návštěvy na ostatních odděleních jsou zatím povoleny každý den v čase 15.00 - 17.00. Nemocnice upozorňuje, že návštěva by neměla jevit známky respiračního onemocnění. Očkovací centrum ve vrchlabské nemocnici je v provozu každý čtvrtek od 8 do 12 hodin.