Tentokrát je tématem setkání Co Čech, to muzikant. Na prostranství mezi farou a kostelem sv. Vavřince zahraje a zazpívá Ivo Farský.

Malá Úpa
Prázdninové Toulky Malou Úpou