Z brněnské Nadace Partnerství přijel Michal Veselý, z Národní sítě zdravých měst Petr Švec a za Informační centrum OSN v Praze Michal Broža. Zástupce Nadace Heinrich-Böll-Stiftung se pro nedostatek času omluvil, ředitelskou čtyřku doplnil Jiří Kulich ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory (Sever).

„V dopoledních hodinách ředitelé představili své plány pro rok 2015 a hledali průsečíky, ve kterých by mohli spojit síly a pracovat společně," informovala Anna Čtvrtníková.

Domluvili se na propagaci Cílů udržitelného rozvoje, které OSN vyhlásí v roce 2015, přemýšleli nad oslavami 70. výročí založení OSN, které připadne na říjen tohoto roku.

„Debatovali také nad tím, jak nejlépe vzdělávat studenty i veřejnost v tématu klimatických změn, protože právě letos má dojít ke zlomovému mezinárodnímu jednání o nové smlouvě, která jednou nahradí známý Kjótský protokol. Tyto změny jsou pro mnoho lidí abstraktním pojmem, řadu globálních cílů přitom lze převést na velmi praktickou úroveň a zapojit do jejich dosahování i mládež a dospělou veřejnost. Právě Sever a Nadace Partnerství mají v této oblasti bohaté zkušenosti," doplnila Anna Čtvrtníková.

Nový Dotek

Sever jako hostitel také představil hostům nové sídlo Dotek (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury) i nejbližší aktivity, které se tu budou konat. Mezi ně patří festival dokumentárních filmů o domorodých lidech NAIFF, hudební festival Doteky s tématem Cesty zvuku nebo questingový seminář pro učitele.