Hlavní pořadatel Martin Věchet se svým týmem několikrát zopakoval, že místo masové akce, známé z trutnovského Bojiště, půjde o produkci pro zhruba 3 tisíce lidí. U zastupitelů ale neuspěl. Schválili totiž vyhlášky, které pořádání veřejných akcí v Mladých Bukách komplikují. Ta stěžejní zavazuje k dodržení nočního klidu po 22. hodině. Pořadatelé mají také díky další povinnost zaplatit městysu poplatek ve výši dvaceti procent ze vstupného a poslední jim ukládá oznamovací povinnost patnáct dní před konáním informovat vedení městyse o základních parametrech akce.

„Vyhlášky jsou přesně napasované na nás. Myslím, že dochází ke zneužívání takových vyhlášek," řekl po opuštění sálu Věchet. „Zákaz produkce po 22. hodině se může zle obrátit proti pořadatelům i proti městysu. Využijeme všech možností legislativy, abychom zmírnili dopady vyhlášek. Netýká se to jen nás. Může to dojít až tak daleko, že si na venkovních akcích kapely po desáté hodině nezahrají. Pokusíme se ještě rozhodnutí zvrátit, požádáme o výjimku z vyhlášky pro pořádání slavnosti, podobně jako jiní. Náš kmen se nikdy nevzdává," dodal. Mladé Buky si prosadily, co avizovaly. Starostka Lucie Potůčková do médií uvedla, že městys udělá vše, aby se festivalu zbavil.

Nejdelší bod programu přitom začal úsměvně. Starostka Věchetovi přenechala židli, aby pořadatel mohl prezentovat záměr prostřednictvím počítače. „Ambici být starostou opravdu nemám, nebojte se," uklidňoval ji se smíchem ještě předtím, než se Potůčkové nechtěně vkradl do soukromých fotografií. Uvolněná nálada však nevydržela. Diskuse byla místy bouřlivá, očekávané neukázněné davy ovšem nedorazily. Přítomní se dali spočítat na prstech. Otázky přímých sousedů u Věchetem pronajaté louky, poukazující na strach z obav o majetek, přírodu nebo zvířata, však byly o to naléhavější.

Martin Věchet a Eva Navrátilová
Buky zuří, Svatoňovicím se ulevilo. „Strach z neznámého,“ říkají pořadatelé

„Dovolím si tvrdit, že až osmdesát procent obyvatelstva u nás festival nechce. Já také ne," oznámila po jednání novinářům starostka Lucie Potůčková. „Lidé nepřišli, protože díky kabelové televizi mohou sledovat přímý přenos. Stejně by se sem nevešli," hájila nízkou účast občanů na zasedání.

Postoje zastupitelů byly často až alibistické. „Festivalu fandím, ale ať se klidně koná. Jen někde jinde," řekl jeden z nich a dodal, že stejný názor mají v obci i mladí lidé. Ti ho však nepřišli říct. Přestože se pořadatelé snažili vysvětlovat, jak zajistí pořádek v obci, včetně oplocení celého areálu, likvidaci odpadů po slavnosti a přivedli si k tomu odborné spolupracovníky, pochopení v městysu nenašli. „Šíříte jen strach, lidé se bojí o majetek. Měli jste přijít dřív a ne teď, když už prodáváte vstupenky," znělo ze sálu. „Nejsme barbaři, nechceme tam nic zničit. Slavnost uspořádáme v menším rozsahu, do tří tisíc lidí, a to s veškerou úctou k místu, protože se nám tam líbí," řekl mimo jiné Martin Věchet a opakoval, že chce s městysem spolupracovat.

Kromě obav z devastace krajiny a majetku lidí, kteří s inkriminovanou loukou sousedí, došlo i na přílišnou hlučnost. „Přesvědčte mě, že hudební produkce nebude slyšet od Trutnova až po Horní Maršov," namítal například Michal Skalka. "Měli jste přijít předtím, než jste někomu oznámili, že se ten festival bude tady konat. Měli jste se zeptat, jaké jsou tady možnosti, co je obec schopná snášet a jaké je potřeba dodržet parametry. Aby se mohli zastupitelé, kteří se tady starají o městys, dohodnout předem a vám říct, co si představují, aby se našel nějaký kompromis," řekla další z přítomných obyvatelek Mladých Buků.

„Můžeme zmírnit a předem regulovat dopady festivalu. Bohužel ho nemůžeme úplně zakázat," pronesla během diskuse starostka Potůčková. Na to se Věchet neudržel a vykřikl: „Vracíme se zpátky. Je to opravdu jako za komunistů."

„Je jisté, že s akcí je spojená řada negativ. Zvýšený hluk, doprava nebo nepořádek. Na druhou stranu jsou mezi pořadateli odborníci, kteří svoji činnosti umí velmi dobře zajistit," řekl na veřejném zasedání například Michal Syrovátko, který měl řadu let areál na Bojišti od města v nájmu. „Otázkou je, jestli to Mladé Buky chtějí, jestli se chtějí i za cenu pár ústupků zviditelnit, dostat do povědomí," vyzval.

Zastupitelé odpověděli vcelku jasně. Vyhláškami, které začnou platit do 15 dnů, pořádání festivalu velmi zkomplikovali.