Jako jeden z prvních úseků se momentálně dokončuje část cyklostezky v Semilech. Necelý kilometr dlouhý úsek vyrostl v Řekách a kopíruje tok řeky Jizery, což bylo původní myšlenkou autorů cyklostezky.

„Celková cena za realizaci prvního 0,8 km dlouhého úseku je 3,45 milionu korun. Oproti projektové ceně 4,76 milionu korun, která odpovídá průměru nabízených cen za provedení práce se tak podařilo ušetřit asi 1,3 milionu, což je skoro třetina ceny,“ informoval investiční technik semilské radnice Daniel Mach. O zakázku se podle jeho slov ucházelo celkem 10 stavebních společností a nabídkové ceny se pohybovaly od nejnižší 3,45 milionu korun po nejvyšší 5,32 milionu. Akceptovaná byla nejnižší nabízená cena stavební firmy L.N. Ludmila Němcová z Pardubic.

Stavba má být dokončena v těchto dnech a nebude sloužit výhradně cyklistům, ale také in-line bruslařům. Přestože kilometrový úsek je z obou stran „slepý“ a nikam nevede, brzy na oba její konce navážou další úseky cyklostezky. Ze severozápadu bude stezka pokračovat do Podspálova s prodloužením po stávající silnici až do Železného Brodu, a v opačném směru do centra a dále proti toku Jizery bude navazovat projekt lávky přes Jizeru a druhý úsek po nábřeží řeky až na nábřeží Svatopluka Čecha.

„Zbylé úseky cyklostezky podél Jizery z Podspálova až po Peřimovský most se projekčně připravují. Prozatím probíhají jednání s orgány ochrany přírody, protože tok Jizery je zahrnut do lokalit Natura 2000, a s převažujícími vlastníky pozemků, kterými jsou kromě obcí i Lesy ČR, Povodí Labe a Správa železniční dopravní cesty,“ doplnil Daniel Mach.

Cyklostezka má pokračovat i v dalších úsecích. Nejdále v přípravách jsou v Turnově, kde také před lety vyrostl první úsek cyklostezky Jizera podél náhonu Malé Jizery do Dolánek. „V úseku Turnov – Líšný máme připraveny podklady pro žádost do evropských operačních programů. Příslušná výzva má být vyhlášena v zimě. Jestli jsme uspěli, to bychom měli vědět na jaře příštího roku. V kladném případě by práce na výstavbě této části cyklostezky začaly v létě a stezka z Turnova až do Líšného by mohla být hotova do konce roku 2011,“ řekl Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj.

Tomáš Lánský