Výstavba dálnic v regionu byla před volbami stěžejním tématem kandidujících stran. Zjišťovali jsme, jak vypadá reálně situace na Trutnovsku, které přijde na řadu po dokončení úseku Hradec Králové - Jaroměř. Za odhadovaných 13 miliard korun se bude stavět nejprve trasa ze Stříteže do Královce. "Pokud půjde v přípravě stavby dálnice Trutnov - státní hranice vše hladce, je reálné v příštím roce získat stavební povolení a v následujícím roce začít stavět," sdělil klíčovou informaci Michal Doubek.

Projeďte se už nyní po dálnici Trutnov - státní hranice ve videovizualizaci:

Zdroj: Youtube

V úseku budoucí dálnice k hranicím s Polskem Ředitelství silnic a dálnic vykupuje pozemky a nemovitosti. Za posledních pět měsíců udělalo výrazný pokrok.

"Od začátku května, došlo při vypořádání trvalých záborů stavby k výraznému posunu. V katastrálních územích Trutnov a Bohuslavice nad Úpou jsou již všechny výkupy dořešeny. V katastrálním území Královec, které je z hlediska stavby rozsáhlé, byly všem vlastníkům odeslány návrhy kupních smluv. Z nich je uzavřeno 67 procent," uvedl Doubek.

Psali jsme již:

Výstavba úseku rychlostní silnice S3 v Polsku mezi městy Bolków a Kamienna Góra.
FOTO: Jak se staví dálnice u sousedů? Poláci jsou u hranic s Českem v Lubawce

Kolik peněz dostávají od státu vlastníci?

Při výkupu pozemků od ŘSD dostávají vlastníci osminásobek ceny za metr čtvereční, stanovené znaleckým posudkem. Podle zákona mají vlastníci lhůtu 90 dnů na její potvrzení či případné připomínky. Vlastníci nemovitostí získají 1,5 násobek odhadní ceny podle loňské novely takzvaného liniového zákona, která má urychlit přípravu výstavby dálnic a další infrastruktury.

"Licitovat o penězích není možné. Musíme se striktně řídit zákonem. Ceny si neurčujeme my. Nemůžeme je stanovit vyšší ani nižší, než určuje zákon," upozornil již dříve právník Ředitelství silnic a dálnic Dušan Jarolín.

"S každým majitelem musíme jednat a uzavřít kupní smlouvu, aby pozemky přešly pod ŘSD. Můžeme vykupovat jen ty části pozemků, které zasahují do trasy dálnice, nikoliv celé," vysvětlil Michal Doubek, investiční referent z krajské správy ŘSD.

V trutnovské městské části Poříčí ŘSD provádí výkup jak pozemků, tak nemovitostí. Rovněž tam se situace výrazně posunula. Vykupují se byty, domy a garáže. "V Poříčí se jedná o rozsáhlé katastrální území. Majetkoprávní vypořádání jsme zahájili výkupem pozemků se stavbami, tedy bytovými jednotkami, domy a garážemi. Předpokládali jsme složitější jednání s majiteli," připustil Michal Doubek, investiční referent ŘSD, který se situací v Trutnově zabývá.Dálnice Trutnov - státní hraniceDálnice Trutnov - státní hraniceZdroj: ŘSD

"Kromě jedné bytové jednotky jsou všechny byty vykoupeny a nyní jsou již obeslání smlouvami všichni vlastníci domů a garáží. Někteří z nich již smlouvy podepsali," upřesnil. Výkupy nemovitostí v Poříčí se týkají šesti domů, které čeká demolice. V září byly oceněny na základě znaleckých posudků také zbývající pozemky v Poříčí.

Jaká je situace na dalších místech? Většinu kupních smluv obdrželi vlastníci pozemků v katastrálních územích Lampertice, kde je vypořádáno 38 procent trvalých záborů. V Křenově u Žacléře je podepsáno 70 procent smluv. Na trutnovském Bojišti ŘSD uzavřelo 50 procent výkupů.

"V průběhu července a srpna došlo k oceňování pozemků v katastrálních územích Zlatá Olešnice, kde je 70 procent smluv odesláno vlastníkům a dořešeno 10 procent trvalých záborů, a Starý Rokytník, v němž je obesláno návrhy smluv zhruba 90 procent vlastníků. V katastrálním území Bernartice je vypořádáno 60 procent trvalých záborů," upřesnil Doubek stav v jednotlivých lokalitách.

Poříčský most v Trutnově bude na trase D11 nejdelší na dálničním úseku k hranicím, bude měřit 713 metrů. Vysoký bude 30 metrů.
U Trutnova vyrostou na D11 tři obří mosty, jeden bude vyšší než Nuselský

Specifická je situace v katastrálním územím Debrné, kde ŘSD zabírá pozemky nejen soukromým osobám a firmám, ale také státním organizacím. ŘSD nyní zpracovává a schvaluje návrhy kupních smluv, které v příštích týdnech odešle majitelům pozemků.

"Nedořešené trvalé zábory se netýkají pouze fyzických a právnických osob, ale také státních organizací, kterými jsou například Státní pozemkový úřad, Lesy ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. S těmito organizacemi se nyní převody pozemků řeší," objasnil investiční referent ŘSD.

Dálniční odpočívadlo v Bernarticích bude největší, které se staví u českých dálnic. Bude mít benzínku, parkoviště pro kamiony a další vybavení.
ŘSD hledá vodu v Bernarticích a Královci. Budou tam největší dálniční odpočívky

"Občanům a právnickým osobám, kteří jsou vlastníky pozemků, dotčených stavbou dálnice, byly návrhy smluv již odeslány a v současné chvíli je vyřešeno 33 procent trvalých záborů. Cena je tak ve většině případů výkupů na základě znaleckých posudků stanovena a nyní se postupně vypořádávají jednotlivé smlouvy," dodal.

Na trase budoucí dálnice na Trutnovsku bude probíhat archeologický výzkum. "Návrh archeologického výzkumu je zpracovaný, naváže na něj jeho vlastní provedení," konstatoval Doubek.