Územní rozhodnutí na stavbu dálničního úseku Jaroměř - Trutnov tak zůstává v platnosti. „ŘSD plánuje do konce roku podat žádost o vydání stavebního povolení. Zároveň probíhají výkupy pozemků, vykoupeno je zhruba 55 procent,“ uvedl Radek Mátl.

Stavba 19,6 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem získala územní rozhodnutí letos v únoru. Odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí stavebního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem z listopadu 2021 podal 23. prosince 2021 majitel pozemků v Hajnici Petr Holubec. Po více než roce krajský úřad 20. února 2023 odvolání zamítl. Více než jeden rok dlouhé řešení odvolání bylo podle krajského úřadu dáno zejména tím, že ministerstvo životního prostředí své stanovisko k řízení poslalo až zhruba po osmi měsících loni v prosinci.

Petr Holubec poukazoval na to, že dálnice zvýší hlukovou zátěž, naruší pohodu bydlení a ztíží mu přístup k pozemkům. Územní rozhodnutí podle něj bylo vydané v rozporu se zákonem, protože královédvorský městský úřad rozhodoval na podkladě údajně nezákonných závazných stanovisek.

ŘSD chce začít stavět v roce 2025

Stavba dálnice z Jaroměře do Trutnova za 12 miliard korun by měla podle ŘSD začít v roce 2025 a skončit o tři roky později.

Úsek D11 z Jaroměře do Trutnova je posledním ze dvou chybějících částí dálnice D11 a posledním, který dosud neměl územní rozhodnutí. Na územní rozhodnutí čekalo ŘSD dlouho. Žádost podávalo v roce 2018 na stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem. Dočkalo se po pěti letech.

„S panem Holubcem jsme jednali několikrát, i za účasti pana hejtmana Červíčka. Diskutovali jsme o jeho podmínkách, jakým způsobem bychom mohli najít shodu. Nabídli jsme taková řešení, aby byl také on spokojen. Musí se rozmyslet, jestli je ochoten přistoupit na dohodu, kterou mu nabízíme, nebo bude nadále brojit proti stavbě dálnice a podávat soudní žaloby nebo odvolání do stavebního povolení,“ řekl generální ředitel ŘSD letos v březnu. Petr Holubec podal žalobu proti vydání územního rozhodnutí, kterou Krajský soud v Ostravě nyní zamítl.

„Je důležité, aby se po nás po stavbě takto důležité komunikace nezůstala v regionu žádná pachuť. Není to tak, že bychom chtěli získat povolení za každou cenu na úkor někoho, kdo proti tomu protestuje. Chceme najít konsenzus. Z 99,9 procent se nám to daří. Jsou spíše výjimečné případy, kdy se nám to nepodaří. Není to souboj, ale nalezení kompromisního řešení,“ objasňoval Mátl postoj ŘSD.

Žalobě předcházely námitky a odvolání

Petr Holubec podal nejprve v roce 2021 v územním řízení osm námitek. Zabýval se jimi stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem i projektanti dálnice z firmy Sudop Praha. S Holubcem se sešli na jednání na městském úřadě ve Dvoře Králové ve snaze dosáhnout smírného řešení rozporů.

Na vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem v listopadu 2021 zareagoval Petr Holubec podáním odvolání. Vadilo mu mimo jiné navržené řešení protihlukových stěn a cest pro techniku zemědělců, napadl i procesní pochybení při územním řízení.

Holubcovi vadilo také umístění stavby dálnice v katastrálním území Brusnice, která je součástí obce Hajnice, nedostatečná opatření proti rozstřikům imisí, chybějící přístup na zemědělské pozemky, nedostatečný přístup na pozemky při stavbě dálničního mostu nebo nedostatečná ochrana prameniště Hajnického potoka. „Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a znehodnocování pozemků mimo vlastní zábor dálnice nepřijatelné,“ uvedl například v jedné z námitek.

Obstrukce i na trase Trutnov - Královec

Na stavbě dálničního úseku D11 z Trutnova do Královce zablokoval vydání pravomocného stavebního povolení rozklad spolku ekologických aktivistů Děti Země. Kdy se začne dálnice stavět, zatím není jasné. „Oslovili jsme pana Patrika z Dětí Země rovnou s návrhem řešení. Zatím čekáme na jeho reakci,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Pan Patrik velmi dobře ví, že když podá rozklad a nasčítají se zákonné lhůty, bude to znamenat zdržení začátku stavby, tak jak to dokázal na jiných stavbách, minimálně v řádu měsíců,“ poznamenal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Mapka trasy dálnice D11 Jaroměř - Trutnov.Mapka trasy dálnice D11 Jaroměř - Trutnov.Zdroj: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic vybralo jako stavební dozor na stavbě dálnice D11 z Trutnova do Královce na hranice s Polskem sdružení firem Infram a Pragoprojekt. Hodnota prací je 121 milionů korun. ŘSD vybírá zhotovitele největší dálniční zakázky v Česku, nejblíž k ní má polská stavební firma roku 2022 Budimex SA z Varšavy, která nabídla cenu 11,3 miliardy korun. Je to výrazně nižší cena, než jakou ŘSD vypsalo, a to o 1,7 miliardy korun. Druhá firma v pořadí, česká MI Roads (Metrostav Infrastructure), nabídla 11,7 miliardy Kč.

Podáno bylo šest nabídek. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. První zasedání komise již proběhlo, žádná z firem zatím vyloučena nebyla. Budimex, ani žádná jiná polská stavební firma dosud nikdy nezvítězila ve výběrovém řízení na výstavbu dálnice v ČR.

Zdroj: ŘSD