Útlá knížka je souborem osobních vzpomínek pamětníků, kteří se ve dnech 4. a 5. srpna 1956 přímo zúčastnili dosud nevídané akce. Vzpomínají na přípravu a průběh aplikačního cvičení na Sněžku a dopravě vody na vzdálenost 3 512 metrů do výšky 1601 metrů a převýšením 775 metrů.

Zajímavým až strhujícím způsobem jsou popisovány pasáže týkající se dopravy strojů na úseku Pec Růžová Hora, které byly dopravovány lanovkou, stejně jako hadice a další materiál. Hasiči tehdy museli překonávat silně podmáčený terén i skutečnost, že museli využít další pomocnou lanovku. Vodním zdrojem se stal malý horský potok, pro malou kapacitu musela být zřízena nádrž, do které byla dopravována voda z dalšího potoka vzdáleného 400 metrů. Popisována je nemalá radost a nadšení hasičů v momentě, kdy se na vrchol podařilo dopravit kolem 18 000 litrů vody v čase 97 minut od nasátí do prvního stroje.

Osobní vzpomínky těch, kteří se akce zúčastnili, jsou nesmírně poutavou výpovědí prožitého včetně osobních pocitů. Publikaci doplňuje článek z tehdejšího časopisu Požární ochrana, který popisuje obdobnou akci, dopravu vody na nejvyšší horu českého Středohoří Milešovku ze dne 29. července 1956.

Publikace „Dálková doprava vody na Sněžku“ je ojedinělým a vskutku mimořádným dokumentem. I po 63 letech můžeme obdivovat tehdejší neuvěřitelně extrémně náročný výkon, který dosud nebyl překonán. Autorovi se podařilo popsat a připomenout ojedinělou akci, která se pravděpodobností nebude již nikdy opakovat. Cvičení se tehdy účastnilo 270 osob, dopravu vody provádělo 22 nejlepších požárních družstev z jednotlivých okresů tehdejšího Královéhradeckého kraje.

Slovo autora: V dnešní době se doveze voda na požářiště automobilovými cisternami, u lesních požárů, kam se technika nedostane, se využívá dálková doprava vody. Informace o přípravách a průběhu cvičení jsem získal z různých zdrojů, podkladem byly zejména osobní vzpomínky účastníků, zápisy v kronikách, soukromé fotografie. Dokumentární film, který byl o akci natočen, nebylo možné dohledat.

Věra Nutilová