Dálnice nebo rychlostní komunikace vedoucí do Polska se obyvatelé regionu jen tak nedočkají. Vyplývá to z nedávno publikované analýzy, která hodnotí dopravní, ekonomický přínos stavby a jejího vliv na životní prostředí. S analýzou, kterou zpracovali čeští a bruselští odborníci, však nesouhlasí trutnovský starosta Ivan Adamec.

„Nevím, podle jakých kritérií se vypracovávají tyto analýzy, ale více než dvacet let se hovoří o tom, že D11, která se začala budovat již za minulého režimu, bude spojnice naší dálniční sítě se sítí Evropy a bude součástí evropského koridoru E65,“ říká starosta Adamec a rozhořčeně pokračuje: „V tuto chvíli to tedy vypadá, že se Evropa rozhodla předělat celou tuto strategii. Doporučoval bych ale pánům odborníkům, aby se přijeli podívat na to, jak vypadá doprava z Hradce Králové ve směru k polským hranicím. To, že úředník od stolu zamítne studii, na níž se pracovalo několik desítek let, je pro mě k nepochopení.“

Pro region je podle jeho slov dálnice velice důležitá, protože se jedná o rozvojovou osu. „Chápu postoj Královéhradeckého kraje, který bojuje za dálnici a říká, že by stavěl i z prostředků PPP, tedy i financí privátního sektoru, určených na budování dopravní infrastruktury, kdyby to bylo možné. Tato spojnice by totiž znamenala napojení bývalého východočeského kraje na evropskou dálniční síť. Lépe bychom se pak dostali na západní trhy, kde jsme se výborně etablovali.

A perspektivní jsou také východní trhy, protože dálnice A4 vede až do Kyjeva,“ vysvětluje Adamec a pokračuje: „Pro mě jako starostu je důležité, aby město mělo dostatek obyvatel, a to bude tehdy, když zde lidé najdou práci. Pokud ji mít nebudou, tak zde můžeme stavět divadlo, sportoviště, vymýšlet řadu aktivit a tak dále, ale nikoho to nebude zajímat. Moje priorita je, aby lidé měli v regionu zaměstnání a dálnice je velkým předpokladem toho, že se práce v regionu udrží.“ Dálnice by navíc také výrazně ulehčila dopravě z Hradce Králové do Krkonoš. „To je druhotný efekt, ten primární je, že výstavbou této komunikace bychom umožnily výraznější pohyb zboží, tedy obchodování,“ říká.

Podle Adamce je rozhodnutí nepostavit dálnici vedoucí směrem na Polsko ryze politické. „Mysleli jsme si, že v roce 2012 povede dálnice až za Jaroměř, dneska je situace někde jinde. Toto analýza nemá nic společného s logikou. Každá dálnice nebo její stavba musí být politickým rozhodnutím. Toto je podle mě jen snaha narušit integritu rozhodnutí, které se udělalo před lety. Jakékoliv rozhodnutí bruselských a často i pražských úředník vnímám jako velmi nedůvěřivé. Rozhodování z Bruselu je od stolu, nakonec máme s tím i své zkušenosti. V řadě oblastí se nám tito sociální inženýři snaží nadiktovat své představy naprosto byrokratickými způsoby.“