Nejvyšší správní soud v Brně zamítl kasační stížnost Petra Holubce proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vlastník několika pozemků v Hajnici v blízkosti budoucí dálnice se odvolával proti potvrzení pravomocného územního rozhodnutí na stavbu D11 z Jaroměře do Trutnova.

Žalobu na krajský úřad nejprve loni v říjnu zamítl Krajský soud v Ostravě. Petr Holubec se poté odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten vydal rozsudek ve čtvrtek 14. března. Kasační stížnost Holubce zamítl. „Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné,“ konstatoval Nejvyšší správní soud. Podle rozsudku nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Na Výšince vznikne na trase dálnice D11 bezmála kilometrový dálniční tunel.
Obří most u Kuksu a dlouhý tunel na Výšince, takový bude nový úsek dálnice D11

„Na úseku D11 stahujeme časovou ztrátu, která vznikla při územním rozhodnutí. Podali jsme žádost o stavební povolení. Naplno běží majetkově-právní příprava. Máme vykoupených kolem 70 procent pozemků. Dokončujeme zadávací dokumentace stavby tak, abychom začátkem druhé poloviny letošního roku vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ popsal ředitel ŘSD Radek Mátl situaci na úseku Jaroměř - Trutnov.

„Tento úsek se opravdu blíží realizaci. Naším cílem je na přelomu první a druhé poloviny příštího roku stavbu zahájit. Lze očekávat, že můžou nastat komplikace při vydání stavebního povolení, ale všechny kroky směřujeme k tomu, abychom byli schopni na začátku druhé poloviny roku 2025 stavbu zahájit,“ dodal Mátl.

Ten doufá, že co nejdříve začne stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a hranicemi s Polskem. Její zahájení brzdí námitky sdružení, které skončilo v tendru druhé za vítěznou polskou firmou Budimex. „Čekáme na rozhodnutí ÚOHS, stavba je jinak kompletně připravená. Věříme, že rozhodnutí bude kladné, abychom mohli stavbu co nejdříve zahájit, i když i po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže existuje možnost odvolat se k předsedovi ÚOHS a stavbu zdržet. Věřím, že nejpozději do konce června bude stavba dálnice zahájena,“ uvedl ředitel ŘSD.

Dlouhé čekání na územní rozhodnutí

Situaci na úseku Jaroměř - Trutnov zkomplikovaly odvolání a žaloby vlastníka pozemků v Hajnici Petra Holubce.

Odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí stavebního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem z 26. listopadu 2021 podal 23. prosince 2021. Po více než roce krajský úřad 20. února 2023 odvolání zamítl. Více než jeden rok dlouhé řešení odvolání bylo podle krajského úřadu způsobeno zejména tím, že ministerstvo životního prostředí své stanovisko k řízení poslalo až zhruba po osmi měsících.

Jeden z tunelů na trase D11 mezi Trutnovem a Královcem vznikne v Poříčí.
Firma z Metrostavu blokuje začátek stavby D11 kvůli Polákům. Vysvětlila proč

Petr Holubec poukazoval na to, že dálnice zvýší hlukovou zátěž, naruší pohodu bydlení a ztíží mu přístup k pozemkům. Územní rozhodnutí podle něj bylo vydané v rozporu se zákonem, protože dvorský úřad rozhodoval na podkladě údajně nezákonných závazných stanovisek.

Úsek D11 z Jaroměře do Trutnova je posledním ze dvou chybějících částí dálnice D11 a posledním, který dosud neměl územní rozhodnutí. Na územní rozhodnutí čekalo ŘSD dlouho. Žádost podávalo v roce 2018 na stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem. Dočkalo se po pěti letech.

Vizualizace dálnice D11 u Hajnice na trase Jaroměř - Trutnov.
Soud zamítl žalobu majitele pozemků v Hajnici kvůli výstavbě dálnice D11

„S panem Holubcem jsme jednali několikrát, i za účasti pana hejtmana Červíčka. Diskutovali jsme o jeho podmínkách, jakým způsobem bychom mohli najít shodu. Nabídli jsme taková řešení, aby byl také on spokojen. Musí se rozmyslet, jestli je ochoten přistoupit na dohodu, kterou mu nabízíme, nebo bude nadále brojit proti stavbě dálnice,“ řekl loni v březnu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Petr Holubec přesto podal žalobu proti vydání územního rozhodnutí, kterou zamítl Krajský soud v Ostravě. Následnou kasační stížnost zamítl ve čtvrtek 14. března Nejvyšší správní soud.

„Je důležité, aby se po nás po stavbě takto důležité komunikace nezůstala v regionu žádná pachuť. Není to tak, že bychom chtěli získat povolení za každou cenu na úkor někoho, kdo proti tomu protestuje. Chceme najít konsenzus. Z 99,9 procent se nám to daří. Jsou spíše výjimečné případy, kdy se nám to nepodaří,“ objasňoval Mátl postoj ŘSD.

Žalobě předcházely námitky a odvolání

Petr Holubec podal nejprve v roce 2021 v územním řízení osm námitek. Zabýval se jimi stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem i projektanti dálnice z firmy Sudop Praha. S Holubcem se sešli na jednání na městském úřadě ve Dvoře Králové ve snaze dosáhnout smírného řešení rozporů.

Na vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem v listopadu 2021 zareagoval Petr Holubec podáním odvolání. Vadilo mu mimo jiné navržené řešení protihlukových stěn a cest pro techniku zemědělců, napadl i procesní pochybení při územním řízení.

Holubcovi vadilo také umístění stavby dálnice v katastrálním území Brusnice, která je součástí obce Hajnice, nedostatečná opatření proti rozstřikům imisí, chybějící přístup na zemědělské pozemky, nedostatečný přístup na pozemky při stavbě dálničního mostu nebo nedostatečná ochrana prameniště Hajnického potoka. „Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a znehodnocování pozemků mimo vlastní zábor dálnice nepřijatelné,“ uvedl například v jedné z námitek.

V pátek 15. března se na městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnila schůzka na téma výstavby dálnice D11 v úseku Jaroměř - Trutnov za účasti hejtmana Martina Červíčka, ředitele krajské Správy ŘSD Hradec Králové Markem Novotným, starostů či místostarostů Dvora Králové, Hajnice, Kohoutova, Kocbeří, Choustníkova Hradiště, Kuksu, Heřmanic, zástupců krajského ředitelství Policie ČR a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z odboru dopravy a silničního hospodářství.

„Již na předchozích jednáních, která jsme vedli se zástupci okolních obcí, jichž se stavba dálnice D11 dotkne, jsme se shodli na tom, že je třeba vyvolat jednání v širším okruhu, tedy včetně vedení kraje a ŘSD. Pan hejtman nám tak vyšel vstříc a já mohu s potěšením konstatovat, že jednání bylo velmi věcné,“ ocenil starosta Dvora Králové Jan Jarolím a pokračoval: „Diskutovalo se zejména o problémech, které souvisejí s navyšováním provozu a potřebě zajistit větší bezpečnost účastníků silničního provozu zejména podél silnice číslo I/37. K tomu by mohlo dojít například doplněním podélného i svislého dopravního značení, úpravou propustků, vybudováním nových přechodů, chodníků či úpravou stávajících křižovatek.“

Zároveň se na schůzce diskutovalo o obchvatu Choustníkova Hradiště a napojení Dvora Králové nad Labem na nový úsek dálnice. „Shodli jsme se, že je tato záležitost z pohledu našeho města i Choustníkova Hradiště prioritou, a jsem velmi rád, že podporu tomuto záměru jednoznačně deklarovali i hejtman Martin Červíček a za ŘSD ředitel Správy Hradec Králové Marek Novotný,“ řekl Jan Jarolím.

V současné době ŘSD zpracovává audit bezpečnosti, jehož výsledky by měly být známy do konce tohoto pololetí. Poté bude následovat další jednání.