Hana Orgoníková, poslankyně a předsedkyně Sdružení pro výstavbu D11/R11 a R35:

Problémem se zdají být finanční prostředky na výstavbu, hledají se různá řešení, aby se ulehčilo státu. Hovoří se zejména o PPP projektech, ale také o sdružování finančních prostředků – Královéhradecký kraj, město Hradec Králové a podnikatelé. Stát jako takový rozhodně nechce financovat tzv. jižní spojku v Hradci Králové, a to zejména proto, že výstavbou R35 pozbude jižní spojka významu pro obchvat města a bude vlastně sloužit pouze pro přilehlé obchodní aglomerace. Zde bych byla velmi opatrná na to, kdo z podnikatelů by skutečně sdružoval finanční prostředky na stavbu, a na to, kdo by vlastně jakoby působil ve fázi sdružování, aniž by sám finance sdružoval, tedy by měl funkci koordinátora při sdružování finančních prostředků. Tam bych se obávala toho, že finance se sdruží a tzv. koordinátor je vytuneluje, či lépe odkloní, jak se nově toto úsloví ujalo po vyjádření pana ministra Kocourka. Důvěryhodným sdružovatelem finančních prostředků jsou města a obce jakékoliv velikosti, které se na základě usnesení svých zastupitelů rozhodnou sdružit finanční prostředky ve výši, kterou si samy určí. Samozřejmostí je pak smlouva se státem, či jiným subjektem, který bude příslušnou komunikaci vlastnit.

Otázka Bláhovky

Osobně mne mrzí, že ministerstvo dopravy řeší jinak sjezd  z dálnice D11 u Hradce Králové, kde toto mělo být blíže u budovy Hasičského záchranného sboru. Tehdy jsem opravdu ráda panu ministrovi dopravy Dobešovi, když byl na podzim loňského roku v Královéhradeckém kraji a toto své rozhodnutí sdělil při veřejné debatě, poděkovala za to, že nenaslouchá různým pábitelům, kteří chtěli posunout  křižovatku jinam tak, aby vyhovovala jejich obchodním zájmům. Potěšující je, že na sjezd z dálnice budou státní peníze. Nepotěšující je, že se objevují sliby o zafinancování a vybudování nové křižovatky Bláhovka a jižní spojky  z řad některých podnikatelů, což může, ale nemusí být nejlepším řešením, jak o tom píši výše. V tomto případě by mělo být rozhodující zejména pro Královéhradecký kraj, ale i město Hradec Králové, rychlé napojení zásahové jednotky hasičů na dálnici, aby jejich zásah při dopravní nehodě byl co nejrychlejší.  Zatím mám dojem, že nejdůležitější bude napojení některých obchodních center na dálnici, přitom obchodních domů má Hradec Králové již dostatek, v to počítám i ty, které jsou před realizací.  Akorát se s touto realizací  z různých důvodů již několik let otálí.

Stavbě nic nebrání

Také si myslím, že by se podél dálnice D11/R11 na zemědělské půdě zde v Polabí, kde je bonita půdy č. 1,  neměla stavět tak zvaná logistická centra, což je vznešený název pro zcela obyčejné sklady, které slouží jako překladiště zboží. Argument, že v těchto skladech bude možnost zaměstnávat větší počet lidí, je nesmysl, tam stačí tří lidé pracující  se zdvižným vozíkem, a to ještě proto, aby se mohli vystřídat v třísměnném provozu. Kdysi mi kdosi pravil: „Ty by sis přála, aby tam okolo dálnice jezdila Havránková s traktorem!“ Tak jsem mu odpověděla, že ano, protože  ta kvalitní země po ničem jiném než po obdělání a zemědělském využití nevolá. Když už se zabírá pro dálnici, neboť nic jiného nezbývá, proč zabírat další metry pro stavby, které nemají smysl a slouží jen k osobnímu prospěchu některých  podnikatelů. Práce paní Havránkové  smysl má. Zapojuje  její farmu do potravinářského řetězce a zušlechťování krajiny.

Nyní dostavbě dálnice k Hradci Králové nic nebrání. Očekávám, že bez problémů bude i její pokračování na hranici s Polskem u Krakowce. Těším se, až  se po dostavbě R35 dopravně uleví našemu městu.