Jak dopadlo první jednání s majitelem pozemků a nemovitostí v Hajnici na úseku Jaroměř - Trutnov Petrem Holubcem? Zástupci ŘSD se s ním snaží vyjednat, aby odvolání proti územnímu rozhodnutí stáhl. Holubcovi se nelíbí navržené řešení protihlukových stěn a cest pro techniku zemědělců, napadá i procesní pochybení při územním řízení.

"Mohu potvrdit, že jsme se sešli a jednání proběhlo. Dohodli jsme se, že v jednání budeme pokračovat ve velice krátké době," nastínil ředitel Správy ŘSD v Hradci Králové bez bližších podrobností. "Věříme, že najdeme společné řešení, které bude rychlejší než proplést se celým procesem, který následuje po odvolání. Jsme domluveni, že se opět sejdeme," dodal.

Úsek Jaroměř - Trutnov naváže na dálniční trasu Hradec Králové - Jaroměř, která byla otevřená 17. prosince 2021.
Majitel pozemků v Hajnici komplikuje přípravu D11. Dohoda je možná, tvrdí

Pro přípravu stavby dálnice, která se má začít stavět v roce 2024 za 12 miliard, může znamenat odvolání velkou komplikaci a zdržení začátku výstavby. ŘSD tuší, že jinak hrozí zdržení půl roku, možná i víc.

Holubec podal loni v územním řízení osm námitek. Zabýval se jimi stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem i projektanti dálnice z firmy SUDOP Praha. S Holubcem se dokonce v září sešli na jednání na městském úřadě ve Dvoře Králové ve snaze dosáhnout smírného řešení rozporů.

Doprava v Choustníkově Hradišti na hlavním tahu z Trutnova do Hradce Králové.
Úleva pro stavbu D11. Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice odvolání nepodají

Na vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem zareagoval Petr Holubec podáním odvolání. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," odmítl bližší vysvětlení svého kroku.

Trasa dálnice D11 povede přes trutnovskou městskou část Poříčí, odkud bude směřovat na Královec k hranicím s Polskem.
D11: U Trutnova je mnohde vykoupena většina pozemků, ŘSD zabírá byty, domy

Námitky Petra Holubce v územním řízení se týkaly jeho nesouhlasu s umístěním stavby dálnice v katastrální území Brusnice, které je součástí obce Hajnice, hlukové zátěže a chybějícím protihlukovým opatřením, nedostatečným opatřením proti rozstřikům imisí, chybějícím přístupům na zemědělské pozemky, nedostatečného přístupu na pozemky při stavbě mostu, umístění migrační propusti, odtoku ze sedimentační nádrže a retenční nádrže, nedostatečné ochrany prameniště Hajnického potoka.

"Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a znehodnocování pozemků mimo vlastní zábor dálnice nepřijatelné," uvedl například v jedné z námitek. Poukazoval na znehodnocení pozemků, které budou zamořené hlukem.

D11 se má v Královci napojit na polskou rychlostní silnici S3. Poláci jsou hodně napřed, asfaltují silnici v Lubawce na hranicících.
Problém kvůli D11 na Žacléřsku? ŘSD začíná vyvlastňovat pozemky

Na úseku D11 Trutnov - hranice s Polskem je situace o pořádný kus dál. ŘSD má vykoupených zhruba 60 procent pozemků. "Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. V dubnu bychom chtěli zahájit stavební řízení. Stavba potrvá i přes velký počet objektů tři roky, probíhat má v letech 2023 - 2026. Tento úsek má stát zhruba 15 miliard. O stavbu se bude pravděpodobně ucházet konsorcium firem, nikoliv jedna," řekl ředitel krajské Správy ŘSD v Hradci Králové Marek Novotný.

Vedení trutnovské radnice usiluje, aby ŘSD dokázalo co nejdříve zprůjezdnit úsek mezi Poříčím a Stříteží, byť na polovině dálnice. "Šlo by o úpravu etap výstavby tak, aby byla jedna část zprovozněna přednostně, zprovoznili bychom ji v polovičním profilu dálnice, aby ulehčila dopravě v Trutnově," vysvětlil Novotný.

Poříčský most v Trutnově bude na trase D11 nejdelší na dálničním úseku k hranicím, bude měřit 713 metrů. Vysoký bude 30 metrů.
U Trutnova vyrostou na D11 tři obří mosty, jeden bude vyšší než Nuselský

"Nejradši bychom nejdříve stavěli objekty jako mosty a tunely, nicméně budeme se snažit zapracovat do harmonogramu stavby zcela oprávněné požadavky ze strany města Trutnova. Bereme je jako zcela vážné připomínky. Do tohoto geograficky složitého místa se je budeme snažit zapracovat, ale výstavba nebude jednoduchá," připustil šéf krajské Správy ŘSD.

Kamenolom v Královci dodává surovinu pro stavbu dálnice D11 u Jaroměře, mobilní třídící a drtící linka zpracovává kámen na štěrkodrť.
Kamenolom v Královci zásobuje stavbu D11 tunami štěrkodrtě, trhá rekordy