Udělat vše pro to, aby se projekt dostavby dálnice S3 a R11 ocitl na hlavním seznamu úkolů pro financování z prostředků Evropské unie (Connecting Europe Facility). Takové bylo téma konference, která se včera konala v hotelu Davídek. „A to bez ohledu na momentální problémy spojené se synchronizací aktivit na jednotlivých stranách," podotkl trutnovský starosta, Ivan Adamec.

Setkání je součástí projektu Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání a obě strany se shodly, že investice do dopravního spojení je absolutním základem ekonomického i společenského rozvoje oblasti. „Historicky je propojení severu s jihem strategicky důležité a přestože se stále snažíme ho částečně vylepšovat, z dlouhodobého pohledu je dálnice zásadní řešení," dodává primátor Swidnice, Wojciech Murdzek.

Zástupci obou stran si ale uvědomují obtíže, které je čekají. Přitom peníze nemusí být hlavní problém. „Kdyby dálnice D11 byla dnes plně připravená, tak bychom stavěli. Vracíme a budeme vracet další peníze do Evropy, protože je neumíme využít," poukázal na jednu z překážek hejtman Lubomír Franc.

Navíc varianta S3 má silného konkurenta v trase vedoucí od polských přístavů směrem na Varšavu, Ostravu a odtud na jih. „Takové tlaky tu jsou, protože ekonomické zájmy silných států Evropy se přesouvají na východ a tenhle posun by jim přišel vhod," připomněl Adamec.

Vliv dálnice na rozvoj je zásadní

O DÁLNICI I ROZVOJI REGIONU hovořili účastníci včerejší konference v Trutnově. „Dálnice sama o sobě růst nezaručí, ale je základním předpokladem, aby tomu tak bylo,“ poznamenal starosta Ivan Adamec.Postrčit výstavbu dálnice S3 – R11 může i silná poslanecká loby v parlamentu. „Po volbách tam má Královéhradecký kraj i Trutnovsko nebývale silnou pozici a doufám, že i to napomůže rychlejšímu posunu věcí. Protože buď se nám podaří prosadit co nejrychlejší vybudování úseků Legnica – Lubawka a Královec – Trutnov, nebo budeme muset hledat alternativy," říká trutnovský starosta Ivan Adamec.

V urychlení doufají i zástupci většiny obcí a měst ležících na plánované trase. „Očekáváme především rozvoj investic a tím vznik pracovních míst. Bez kvalitního spojení je to zatím nemožné. A taky další rozvoj turistického ruchu v Krkonoších. Zejména pro naši východní část by to měla být velká výhoda," vidí možnou perspektivu starosta Žacléře Miroslav Vlasák.

„Doba se stále zrychluje a možnost spolehlivé a bezproblémové přepravy je dnes jedním ze zásadní předpokladů dalšího rozvoje. Debaty o dálnici jsou tu již několik desetiletí a my v současné době musíme udělat vše pro úspěšnou realizaci," připomněl společný zájem primátor Swidnice, Wojciech Murdzek.

K tomu také směřuje společná iniciativa hejtmanů, starostů a primátorů měst v polko – českém příhraničí. Ta se jménem dolnoslezských obcí a Královéhradeckého kraje obrací na vlády, aby učinily veškerá nezbytná opatření k realizaci. „Vezmeme-li v úvahu možnost využití několika miliard eur, určených pro Polskou a Českou republiku, prostřednictvím Evropského parlamentu na realizaci výstavby transevropské dálnice S3, obracíme se na orgány Polské a České republiky, aby přijaly naši iniciativu přednostně a podnikly nezbytné kroky, jejichž efektem bude vytvoření evropské dopravní sítě umožňující rozvoj severních Čech a jižního Polska," stojí mimo jiné ve společné výzvě.

„Konkrétní data týkající se současného stavu a plánovaných kroků by měla zaznít na setkání, které je připravované na duben či květen. Toho by se měli zúčastnit i ministři obou vlád a lidé přímo spjatí s realizací stavby," informoval hejtman Lubomír Franc.