Vybuduje město novou čističku odpadních vod? To se stále neví. Na mimořádném jednání zastupitelů v Hankově domě se mělo s definitivní platností rozhodnout, jak to s výstavbou bude. Zástupci společnosti Juta však vůbec nepřišli a problém byl odsunut.

Juta si klade podmínky

Podmínky, které v krátkém časovém horizontu společnost Juta požaduje po městě splnit, jsou zřejmě nereálné. Nadiktovala městu, aby u tenisových kurtů od přístupové cesty ke Kauflandu až na konec pozemku Juty vybudovalo tři metry vysokou protihlukovou stěnu s odtokem pro vodu ve spodní části. Chce také po městě, aby se zavázalo zpracovat odborný návrh na opatření pro odstranění zhoršeného odtoku vody při vydatných deštích a na své náklady ho zrealizovat. Do třetice požaduje, aby město Jutě prodalo do konce roku pozemky pro softbal, včetně cesty za bývalou tribunou, pro případ stěhování kurtů nebo stavby nové haly.

Softbalisté o hřiště přijít nechtějí

,,Město nemá zájem prodat softbalové hřiště. Chce, aby ho ředitel společnosti JUTA Jiří Hlavatý, zachoval. Pokud by ovšem přece jen k prodeji došlo, bude město požadovat po řediteli Hlavatém, aby zajistil náhradní hřiště," řekl předseda softbalového oddílu Alan Výborný. Na zasedání se měly probrat dva body. Kromě výstavby čističky také přidělení dotace Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové.

Sportovcům se ale po jednání zastupitelů ulevilo. Město dotaci na podporu tělovýchovy TJ Dvůr Králové poskytne, v celkové sumě přes jeden milion korun.

Další jednání se společností Juta o návrzích a podmínkách pro výstavbu a provozování čističky odpadních vod mají pokračovat. Obě strany budou hledat konsensus. Problematika je to ovšem ožehavá. Náklady na novou čističku jsou spočítány na zhruba 228 milionů korun, dotace z toho činí 85 procent. Pokud Dvorští výstavbu včas nezahájí a nestihnou čističku vybudovat v termínu, hrozí městu, že o peníze přijde. Patnáctiminutové jednání zatím do celé situace nevneslo vůbec žádné světlo.

Zdenka Kousalová