Výše nájemného u bytů, které podléhaly regulaci, dosáhla v letošním roce 41 Kč/m2 a měsíc. Nájemné u bytů, kde je nájemce vybrán formou soutěže, se naproti tomu pohybuje od 50 do 57 korun.

Mezi běžnou údržbu lze zahrnout mimo jiné např. opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodoinstalace a odpadů, opravy střech, žlabů, fasády, sklepů, malířské a deratizační práce, revize plynu, elektr. rozvodů, hromosvodů atd. Probíhají také kompletní rekonstrukce uvolněných bytů před předáním k dalšímu pronájmu.

„Letos máme v plánu i některé větší akce," říká Stanislav Klápště, jednatel MBS Semily. Po první etapě výměny oken v čp. 445 v loňském roce, by v roce letošním mělo dojít k realizaci 2. etapy, přibližně za 1,1 milionu korun. Dále bude provedena výměna střešní krytiny na domě čp. 439, Na Olešce (investice přibližně 500 tisíc) a ve druhé polovině roku bude vypsáno výběrové řízení na výměnu oken v dalším bytovém domě Na Olešce, jejíž realizace by měla proběhnout v roce 2014," dodává Stanislav Klápště.

(njt)