ŘSD požádalo o povolení již loni v listopadu, od té doby běží doplňování dokumentace a podkladů. Došlo také ke zpřesňování okruhu účastníků řízení. Dopravní a energetický stavební úřad podle zdopravy.cz rozhoduje velmi rychle a lze očekávat, že pokud se neobjeví zásadní problémy, k vydání povolení dojde během jednoho až dvou měsíců. Krajský úřad vydal na konci května stavební povolení na pět vedlejších stavebních objektů.

Na stavbu dálničního úseku Jaroměř - Trutnov je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Na trase jsou dokončené práce na projektu záchranného archeologického výzkumu a doplňkovém geotechnickém průzkumu. „Naplno běží majetkově-právní příprava. Naším cílem je na přelomu první a druhé poloviny příštího roku stavbu zahájit. Lze očekávat, že můžou nastat komplikace, ale všechny kroky směřujeme k tomu, abychom byli schopni na začátku druhé poloviny roku 2025 stavbu zahájit,“ řekl letos v březnu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

O zakázku se bude velmi pravděpodobně ucházet i polská stavební společnost Budimex SA, která byla vyloučena z tendru na stavbu úseku D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Budimex momentálně podal odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ŘSD určilo jako nového vítěze sdružení česko-slovensko-maďarských stavebních firem, z nichž tři patří do koncernu Skupiny Metrostav.

Prodej pozemků na trase dálnice D11 Jaroměř - Trutnov schválili minulý týden zastupitelé ve Dvoře Králové nad Labem, město za ně dostane od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 41,5 milionu korun. Pozemky se nachází ve Zboží, Záboří, Kocbeřích a Horním Žďáru.

Dvůr Králové prodá ŘSD většinou lesní pozemky, které jsou ve správě Lesů města. „Tyto pozemky budou v budoucnu dotčené stavbou dálnice. Přestože dálnice významně zasáhne do rázu krajiny, realizaci takto strategicky významné stavby samozřejmě podporujeme,“ řekl místostarosta Dvora Králové Vítězslav Šturma. „Prodej pozemků se promítne i do hospodaření městské společnosti. Proto již nyní aktivně vyhledáváme jiné vhodné pozemky, kterými by bylo možné doplnit stávající rozlohu lesů, na kterých Lesy města Dvůr Králové nad Labem hospodaří,“ uvedl Šturma.

Cena prodávaných pozemků byla stanovena znaleckými posudky na téměř 5,2 milionu Kč včetně DPH. „Tato cena byla podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury vynásobena koeficientem 8, takže celkově město obdrží do svého rozpočtu téměř 41,5 milionu Kč,“ upřesnil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Dálnici z Jaroměře do Trutnova plánuje ŘSD postavit v letech 2025 až 2028. Odhadované náklady jsou 12 miliard Kč. Na trase vznikne 18 mostů na dálnici, 6 nad dálnicí, 1 ekodukt, 1 podchod, mimoúrovňové křižovatky v Choustníkově Hradišti a Kocbeřích a 17 protihlukových stěn o celkové délce 12 kilometrů. V místní části Hajnice Brusnici vyroste oboustranná odpočívka. Dominantou 19,6 km dlouhého dálničního úseku bude tunel na Výšince. Jeho levá část bude dlouhá 780 metrů, pravá 756 metrů.

Situaci na úseku Jaroměř - Trutnov zkomplikovaly odvolání a žaloby vlastníka pozemků v Hajnici Petra Holubce. Důležitým okamžikem proto byl březnový rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně. Ten zamítl kasační stížnost Petra Holubce proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vlastník několika pozemků v Hajnici v blízkosti budoucí dálnice se odvolával proti potvrzení pravomocného územního rozhodnutí na stavbu D11 z Jaroměře do Trutnova.

Žalobu na krajský úřad nejprve loni v říjnu zamítl Krajský soud v Ostravě. Petr Holubec se poté odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten vydal rozsudek ve čtvrtek 14. března. Kasační stížnost Holubce zamítl. „Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné,“ konstatoval Nejvyšší správní soud.

Mohlo by vás také zajímat: Radary budou měřit rychlost v maximální možné délce, tvrdí dopravní policie

Jedním z míst, kde se na Vrchlabsku objeví úsekové radary, bude Lánov. | Video: Deník/Jan Braun