V průběhu šesti dnů vznikala performance na téma Labyrint života. Pod vedením vybraných lektorů z tuzemska i zahraničí vznikalo představení, které mohli v neděli večer vidět diváci v Uffu.

Veřejnost měla během festivalu příležitost účastnit se řady zajímavých workshopů. Vedly je umělkyně a choreografky, a to i ze zahraničí. Například Lola Karpenko z Běloruska, Carli Jefferson z Velké Británie nebo Stéphanie N´Duhirahe ze Švýcarska, která vyučovala akrobacii na šálách.