Žáci třeba viděli dva roboty ovládané počítačem – štíra a androida, v dílnách se učili kouzla s tekutým dusíkem, vyráběli zmrzlinu, termosku či raketu na lihový pohon, atd. Zkoušeli kladku na horolezecké stěně, stavbu věže, experimentovali v řadě laboratoří.

Někteří kantoři se přidali se sociálním experimentem, kde se větší skupina dětí pokoušela přesvědčit o lži menší skupinku, děti velmi oslovila také úniková hra, kde musely vyřešit různé úlohy a rébusy a získat klíč a nebo se také zabývaly zkoušením barev. Mladí experimentátoři si osvojili dále principy daktyloskopie, biologii zastupovala například dílna zaměřená na lidské smysly.

Digitální hračky byly přítomné ve formě ozobotů, což jsou malí roboti ovládaní za pomoci barev a slouží při výuce základů programování u dětí.

Šlo o moderní pojetí výuky, děti se učily přemýšlet, vytvářet hypotézy, pozorovat a porovnávat, umět pracovat s pomůckami a vyvozovat vlastní závěry. V náhodně rozlosovaných týmech zase museli žáci problémy prodiskutovat a přicházet s vlastními nápady a prosadit si je, což není úplně snadná dovednost.

"Protože na závěr všech 300 dětí provedlo zhodnocení akce, již víme, že Den experimentů byl pro ně velká zábava, práce v týmech je bavila a experimentování v dílnách vlastně vůbec nebraly jako učení. Některé z experimentů a nových pomůcek na výuku přírodovědných předmětů budou moci vidět i návštěvníci Dne otevřených dveří, který se uskuteční 14. března od 15 do 17 hodin," upozornila pedagožka Zuzana Růžičková.