Kolik žáků přijde k zápisům, které právě v těchto dnech začínají, a kolik bude možné otevřít nakonec prvních tříd, mohou ředitelé škol jen odhadovat.

Například jednu z nejmenších škol v Peci pod Sněžkou zaplní zřejmě sedm nových dětí. „U nás je odhad poměrně reálný. Máme mateřskou školu, takže víme, které děti tady chtějí zůstat," říká ředitelka Milena Brádlová. Škola má letos 27 dětí, jsou rozdělené do dvou tříd. „Nemusíme nikomu nic slibovat za to, že u nás bude. Děti odtud odcházejí až po páté třídě, ale první stupeň je v Peci udržitelný," říká šéfka horské školy. Žáci to zde nemají jednoduché. Musí se umět dobře soustředit, aby vstřebávali své učivo, když soused vedle v lavici je třeba už třeťák.

To v Krkonoších přes kopec odhadují, že dorazí na dvacet nových prvňáčků. „Jsou to nejen děti, s kterými počítáme, že zůstanou z naší školky, ale volají nám i lidé z Vrchlabí," poznamenal ředitel ZŠ ve Špindlerově Mlýně Petr Libřický. A co sem děti láká? „Zřejmě to je lyžařský sport, který tady mohou provozovat. Díky kooperaci se Skiareálem zaplatí naši žáci do páté třídy za roční skipas jen 1000 korun a ostatní školáci pak do patnácti let 2050 korun," upozornil na oblíbený benefit ředitel. Špindlerovská škola je podle něj navíc velmi dobře vybavena a rodiče vítají například i její rozšířenou výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků.

Neexistuje škola, která by v regionech nenabízela něco zajímavého, aby při lákala prvňáčky. Jde o míru benefitů a zvláštností ve výuce. Například v Turnově si ZŠ Skálova libuje, že rozšířila hodiny tělocviku a už i prvňáci chodí bruslit. Slibuje i moderní výuku matematiky, češtiny a prvouky a angličtinu tu učí od druhé třídy.

To trutnovská ZŠ V Domcích seznamuje s angličtinou už prváky. Letos očekává přírůstek šedesáti nováčků. „Rádi bychom otevřeli tři třídy a jednu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami," říká ředitelka Zuzana Horáková Radová. A protože jsou V Domcích zaměřeni sportovně, nabízejí už prvňáčkům výuku fotbalu a golfu.

Vesnické školy 
se nedají zahanbit

Základní škola Dubenec patří mezi velké vesnické školy. Má všech devět ročníků. „Zápis máme 23. ledna a předpokládáme otevření jedné první třídy. Očekáváme asi šestnáct prvňáčků," uvedl zástupce ředitele Ladislav Provazník. Škola má velkou spádovou oblast, skoro polovina žáků dojíždí. Obec Dubenec přispívá každému prvňáčkovi při nástupu do školy dva tisíce korun na výbavu. „Příspěvek dostanou děti, které skutečně do školy nastoupí. Týká se všech prvňáčků, tedy i těch dojíždějících," doplnil Provazník. Škola nabízí řadu zájmových kroužků, výjimečné jsou například včelařský a papírových modelů. Jejich členové získávají ocenění v rámci celostátních soutěží. Škola nabízí klidné a bezpečné prostředí s rodinnou atmosférou.

Naopak menší vesnickou školu najdete v Kocbeřích. Má dvě třídy s pěti ročníky. „Letos přijde třináct prvňáčků," ví už dnes ředitelka Sofia Hladíková. „Pořádali jsme setkání s rodiči předškoláků, kde se mohli na všechno zeptat a prohlédnout si školu.Takže máme představu, kolik dětí dorazí," dodala. Kromě místních sem dojíždějí děti z Kohoutova. Škola nabízí malý počet žáků ve třídách, věnují se tu i dětem s poruchami chování. Bohatý mimoškolní program se zaměřuje na ekologii a veřejný život. Například díky škole má obec speciální dopravní značení nebo naučnou stezku.

Největší škola ve Dvoře Králové, ZŠ Schulzovy sady, hodlá otevřít letos opět čtyři první třídy. „Předpokládáme, že díky silným ročníkům se to podaří. Kromě místních dětí máme na zápisech vždy i hodně budoucích prvňáků z okolních obcí," řekl nám ředitel Ivan Jugl. I proto při zápisu není rozhodující, jestli zájemce patří do spádové oblasti školy. Nabízejí tu matematické a přírodovědecké třídy, rozšířené je i vyučování ekologie.

Základní škola Podharť otevře jednu první třídu. Pro přijetí tu platí, že přednost mají děti ze spádových oblastí se sourozencem na škole, potom příslušnost do spádové oblasti a nakonec sourozenec na škole.

Na Mládežnické 
o týden později

Trutnovská Základní škola Mládežnická má jako jediná z místních zápis o týden později. „Není to tradice ani žádný záměr. Prostě jsme jen zvolili jiný termín než kolegové," poznamenal ředitel Zdeněk Géc. Vloni tu měli čtyři první třídy. „Letos chceme otevřít tři, uvidíme. Jde o poslední silný ročník," vysvětlil ředitel Géc. Škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni nebo do mezinárodního projektu Virtual Museum of Monsters.

V maršovském kolosu spojují třídy

Hornomaršovská škola patří k orským, ale představuje velikána. Postavena byla v roce 1993 a přišla na 68 milionů korun. Soustřeďuje žáky z širého okolí. Například sem chodí děti i z loni zrušené nejvýše položené školy v republice v Malé Úpě. „Čekám zájem zhruba dvaceti prvňáčků, zápis je 6. února," řekla včera ředitelka Eva Hloušková. I kdyby bylo dětí málo, spojovat první třídu s další nebudou. Na to se dušuje.

Jaké předpoklady má mít prvák:

- zná jméno a příjmení a ví, jak se jmenují jeho rodiče
- ví, kolik je mu let
- zná adresu svého bydliště
- umí správně vyslovovat hlásky
- dovede poznat barvy a kreslit tužkou, pastelkami a barvami
- zarecituje báseň, zazpívá píseň
- vystřihne jednoduchý obrázek
- pozná a roztřídí základní tvary
- zná prostorové pojmy
- umí nakreslit lidskou postavu a všechny její základní části a detaily
- umí počítat vzestupnou řadu od jedné do deseti
- zná časové vztahy
- dovede vyřídit jednoduchý vzkaz
- dovede se soustředit a samostatně pracovat alespoň 20 minut
- vydrží sledovat pohádky, filmy, písničky a dokáže si o nich povídat
– umí hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla
- umí uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo
- dovede si pod dohledem rodičů uložit věci do školní tašky
- umí se samostatně obléknout a zapnout knoflíky, zavázat tkaničky
- zná základní pravidla hygieny
- umí používat příbor
- umí pozdravit a poděkovat 

Zápisy v našem regionu