Letos s jejich pomocí na 14 lokalitách vyhrabe správa KRNAP stařinu, odstraní napadané větve a nálety dřevin. Hrabání letos vzhledem k teplému počasí začalo již před třemi týdny xerotermní loukou ve Víchové nad Jizerou a v závislosti na počasí se předpokládá, že jarní výpomoc na ostatních lokalitách skončí během týdne.

Jedná se o vzácné botanické lokality, které Správa KRNAP každý rok na jaře zbavuje loňské trávy – stařiny. Světlo a prostor tak získají konkurenčně méně schopné rostlinné druhy, které jsou často řazeny mezi zákonem chráněné. Většina lokalit, o něž se staráme, je významná především výskytem vstavačovitých rostlin, dále se zde objevují například vzácné hořečky nebo šafrány. Takové lokality jsou ale pod neustálým tlakem konkurenčních druhů – trav a především mechů.

Letos přibyly i loučky, na kterých se vyskytují vzácní motýly (např. vřetenušky nebo modrásek bahenní). Ti jsou vázáni na přítomnost specifických druhů rostlin, např. dobromysl, mateřídoušku apod.

Nejaktivnější spolupráci má KRNAP s dětmi vrchlabských škol (ZŠ Školní, ZŠ Nám. Míru, Krkonošské gymnázium) a nejbližšího okolí (ZŠ Dolní Branná, Lánov, Janské Lázně, Žacléř, DD Dolní Lánov).

Tento management vzácných botanických lokalit provádí Správa KRNAP ve spolupráci se školami již řadu let. Výsledky jsou evidentní. Na takto udržovaných botanických lokalitách se zvyšuje počet zmíněných ohrožených rostlin.