Tito mladí objevitelé se účastnili dobrodružné hry Napříč Vrchlabím, pořádané pracovníky Správy Krkonošského národního parku. Celkem se akce zúčastnilo 36 dětí.

„Tříčlenné dětské týmy jsme seznámili s pravidly hry. Nejprve účastníci v úvodním rozřazovacím kole prokázat svou znalost základních dřevin,“ informoval mluvčí správy Radek Drahný. Jakmile byli úspěšní, mohli vyběhnout do terénu. Tam je čekalo dvanáct kontrolních míst, na nichž museli najít detail z fotografie ze zadání a přiřadit číslo snímku k číslu stanoviště.

„Některá místa byla náročnější. Čekal zde schovaný lístek s otázkou, jejíž správné řešení dopomohlo účastníkům k vyluštění tajenky – data založení města Vrchlabí. Nejúspěšnější tým získal poukázku na exkurzi do CHKO Křivoklátsko.