„Snažíme se děti i dospělé motivovat ke třídění odpadu nějakou zábavnou formou. Připravili jsme tak tři různé aktivity. Snažíme se lidem ukázat, že z materiálů určených k recyklaci lze po jejich rozložení vyrobit různé předměty, například šperky,“ uvedla za pořadatele Markéta Vokáčová, která sama měla na svém oblečení brož z měděných drátů.

Děti, které se do akce i se svými rodiči zapojily, nejčastěji vyráběly zvířata inspirovaná právě návštěvou zoo – slony, želvy a další. Všichni se mohli také zúčastnit různých soutěží: překážkové dráhy, na jejímž konci závodníci vyhazovali staré mobilní telefony do koše, nebo soutěže ve třídění odpadu. Ta spočívala v tom, že do deseti různých nádob na odpad děti vkládaly lístečky s nakreslenými výrobky podle toho, kam by předmět vyhodily. „Lidé znají nádoby na klasické odpady – sklo, plasty a papír nebo nápojové kartony,“ konstatovala Vokáčová.

„Přivezli jsme ale ještě nádoby na bioodpad, baterie, léčiva, smíšený odpad a na elektrospotřebiče. Řada dětí nezná pojem sběrný dvůr, který je zde také zastoupen, takže chtějí například obrázek pohovky hodit do nádoby na smíšený odpad,“ vysvětlila Vokáčová. Podle jejích slov se děti a rodiče pobavili především u výroby upomínkových předmětů a dokonce se někteří i několikrát vrátili.

Společnost Rema Systém spolupracuje se Zoologickou zahradou Dvůr Králové i ve sběru starých mobilních telefonů, který je součástí projektu Pomáháme gorilám. Získané finanční prostředky putují na pomoc strážcům v Africe.