Cílem bylo získat prostředky na moderní vybavení cvičné kuchyně, v níž se lidé se zdravotním či duševním onemocněním mohou učit samostatnosti. Středisko Světlo ve Vrchlabí podporuje osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením a osoby s duševním onemocněním. Cílem je podporovat nemocné i jejich rodiny, připravit je na provoz v běžném životě a ukázat jim, že mohou být pro společnost obohacením.

Nyní pomocnou ruku podaly také děti zapojené do projektu Čtení pomáhá. Na nové moderní vybavení cvičné kuchyně už vybraly přesně 67 874 korun. „V bezpečně vybavené cvičné kuchyni si budou moci naši lidé vyzkoušet dovednosti, osvojit si základy vaření a vše, co k tomu patří. Od nákupu a skladování potravin, přes základní hygienu, až po používání různých kuchyňských spotřebičů. Díky tomu budou zase o krok dál samostatnému životu," říká Olga Mutlová z Diakonie ČCE.

Čtení pomáhá

• Projekt podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Každý rok se různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun.

• O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě čtenáři. Každý, kdo se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z konkrétních charitativních akcí.

•Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy v projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu.

• V odborné porotě zasedli Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají.

• Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je Vojtěch Dyk. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.